Hakkında

Dergimiz açık erişimli, ücretsiz, hakemli bilimsel bir dergidir. İşletme alanında teori ve uygulamalara katkı sağlamak amacıyla 2022 yılında yayın hayatına başlamıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Çifte kör hakem süreci kullanarak Türkçe ve İngilizce dillerinde özgün bilimsel çalışmaları ve incelemeleri kabul eden hakemli akademik bir dergidir. Makalelerin dergide yayınlanması ve makale işlemlerinin yürütülmesi dahil olmak üzere tamamen ücretsizdir. Dergiye gönderilen veya yayımlanmak üzere kabul edilen eserlerden ücret alınmaz. Derginin hedef kitlesi akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Dergimiz e-ISSN numarasına sahip bir dergidir. Ayrıca 1. Cilt 2. sayı itibariyle yayınlanan her makaleye DOI numarası hizmeti verilmektedir.  2023/ Ocak itibariyle Ulakbim başvurusu gerçekleştirilmiş olup inceleme süreci devam etmektedir. 

Son Güncelleme Zamanı: 30.06.2024 16:33:16