Yayın Rehberi

Hakemli “İktisat İşletme ve Uluslararası İlişkiler Dergisi” Dergisi; Kültür Üniversitesi akademik yayınıdır ve çift kör hakem değerlendirme süreciyle yayın kabul etmektedir. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir; Editör Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Editör Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Dergiden yapılan alıntılarda kaynak göstermek mecburidir.

1) Sosyal Bilimler alanında Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir.

2) Makale gönderimi için kullanıcı adı oluşturma, makale başvurusu, makale değerlendirme süreci ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Makalenin değerlendirilebilmesi için "DergiPark" üzerinden kullanıcı oluşturulmalıdır. Kayıt için aşağıdaki linki kullanınız. https://dergipark.org.tr/register/

3) Gönderilen çalışmaların iThenticate veya Turnitin benzerlik raporları kontrol edilerek, benzerlik oranı %20 ve altı olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine kabul edilir. Benzerlik raporu yüklenmemişse yazardan rapor talep edilir.

4) Dergi Editör Kurulu makaleleri ön kontrolden geçirir. Çalışmalar dergi yayın politikasına uygun bulundukları takdirde yazarların bağlı bulunduğu kurum dışından iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir.

5) Hakemlerin çalışma hakkında düzeltme ve değişiklik talepleri var ise yazara bildirilir.

6) Hakem görüşlerinde farklılık oluşması durumunda, ilgili çalışmaya üçüncü bir hakem atanır.

7) Yazarın gerekli düzeltmeleri gerçekleştirmesinden sonra çalışma tekrar hakemlerin değerlendirmesine sunulur.

8) Her iki hakemden de "Yayınlanabilir" yorumunu alan çalışmalar bir sonraki sayıya kabul edilir.

Son Güncelleme Zamanı: 19.02.2023 15:06:10