Dergi Kurulları

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mahmut PAKSOY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Örgütsel Davranış, Strateji
Dr. Öğr. Üyesi Artür Yetvart MUMCU İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uluslararası İşletmecilik, Girişimcilik, Organizasyon, Organizasyon ve Yönetim Teorisi, Örgütsel Davranış, Strateji
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ŞAHANOĞULLARI İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İstihdam, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
Dr. Arş. Gör. Şerif YÜKSEL İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uluslararası İktisat

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Özcan Kılıç, Wisconsin University
Prof.Dr. Kadir Varoğlu, Başkent Üniversitesi
Prof.Dr. Ömer Torlak, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Ömür Özmen, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Azmi Yalçın, Çukurova Üniversitesi
Prof.Dr. Tülay Nas, Karateniz Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Müge Çetiner, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof.Dr. Okan Yeloğlu, Başkent Üniversitesi
Prof.Dr. Mensur Akgün, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof.Dr. Bige Aşkun, Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Murat Kıyılar, İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Peyami Çarıkçıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof.Dr. Talha Harcar, Pennsylvania University
Prof.Dr. Şadi Can Saruhan, Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Kemal Güven, Namık Kemal Üniversitesi
Prof.Dr. Metin Ercan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Uğur Yozgat, Nişantaşı Üniversitesi