Amaç ve Kapsam

Bu dergi öncelikle ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında teori ve uygulama alanlarına katkı sağlayabilecek nitelikte araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla başta ulusal literatür olmak üzere alandaki çalışmalar adil ve doğru bir şekilde değerlendirilerek bilimin gelişimine katkı sağlanmaya çalışılacaktır.

Derginin kapsamını ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında Türkçe ve İngilizce makaleler oluşturmaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası öneme sahip konularda nitel ve nicel araştırma makaleleri kapsamında yayınlar yapılacaktır.

Derginin kapsamını ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında Türkçe ve İngilizce makaleler oluşturmaktadır.
Bu kapsamda ulusal ve uluslararası öneme sahip konularda nitel ve nicel araştırma makaleleri kapsamında yayınlar yapılacaktır.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık