e-ISSN: 2149-360X
Başlangıç: 2013
Yayıncı: Genç Bilge Yayıncılık
Kapak Resmi
       

Journal for the Education of Gifted Young Scientists (JEGYS) covers issues such as educational sciences, math education, science education, music education, talent education, advanced models and techniques for education, sustainability of education, teaching techniques and activities  etc., is a scientific and academic journal. JEGYS aims to be a scientific media sharing scientific research, practices, theories and ideas about gifted education and education of the gifted young scientists. The JEGYS is an international refereed scientific journal that publishes review and research article, teaching techniques and activities for the education of the gifted young scientist, book reviews and interviews in English. Submitted articles are evaluated in a double-blinded peer-reviewed fashion. The JEGYS is open access and a nonprofit journal published 4 issues a year. JEGYS holds copyrights for all articles published in the journal.  Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmekte olup eğitim bilimleri ve alan eğitimleri makaleleri kapsama alanındır. HTML PDF 

Note: No need article template for submission. Please design your article EB Gramond font, 11 punto.

2023 - Cilt: 11 Sayı: 3 - September 2023

SOBIAD Impact Factor

2020 IF: 0.885

Index Copernicus ICV

ICV 2019: 120.71

 4th International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 14-15 November 2023 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871        25126  20742       2846822217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 POPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Genç Bilge Yayıncılık
Adress: Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com