Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Local and Oral History In Life Studies and Social Studies Lessons: Making Sense of History

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 17 - 30, 30.06.2022
https://doi.org/10.34137/jilses.1062074

Öz

In this study, the use of local and oral history in Life studies and Social studies lessons were examined according to primary class teacher’s views. The study was conducted with a case study, one of the qualitative research designs. The study group of the research consists of 32 classroom teachers working in public schools in Fatih, Bakırköy, and Florya districts of Istanbul. In the research, as data collection tool was used semi-structured interview, and data analysis was counducted by content analysis. According to the results of the study, it was found that the classroom teachers’ thoughts the use of local and oral history in life studies and social studies lessons as the basis of the lessons. In addition, it was observed that most of the teachers perceived the concepts of local and oral history correctly. However, it revealed that very few classroom teachers have confusion in their oral and local history perceptions. According to the opinions of the classroom teachers about using the local and oral history method in the life studies and social studies lessons,it concluded that three of the teachers do not use the local history in the life studies and social studies lessons, and four of the teachers donot use the oral history. Also two classroom teachers thought that the oral history method was not suitable for the 3rd grade life studies course. According to the results of the research, it has been suggested that teachers who do not use the oral and local history methods in these lessons and who think that these teaching methods are not suitable for the life studies lesson can be supported by trainings on how to use the oral and local history studies in these lessons.

Kaynakça

 • Ablak, S., Dikmenli, Y., ve Çetin, T. (2014). Üniversite öğrencilerinin Kırşehir’in tarihi ve kültürel turizm değerlerine yönelik farkındalıkları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 171-186.
 • Aktın, K., ve Tekir, H. S. (2018). Social studies teacher candidates’ experiences about doing oral history. International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 295-310.
 • Arslan, İ. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde yerel tarih konularının kullanımına ilişkin öğretmen tutumları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi. Niğde.
 • Avcı-Akçalı, A., ve Aslan, E. (2016). Effect of using local history in history teaching on academic achievement and historical thinking skills. Gazi University Gazi Journal of Education Faculty, 36(2), 375-397.
 • Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. McGraw-Hill Education (UK).
 • Bektaş, M. (2013). Hayat ve hayat bilgisi dersi. S. Öğülmüş (Ed.), Hayat Bilgisi öğretimi ve öğretmen el Kitabı (3. Baskı) içinde (s.1-11). Ankara: Pegem Akademi.
 • Beldağ, A., ve Balcı, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih yönteminin kullanımı: nitel bir çalışma. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(9), 176-189.
 • Bilicioğlu, H. (2017). Ortaokul öğrencilerinin yerel tarih öğretimine ilişkin görüşleri: safranbolu örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karabük Üniversitesi. Karabük.
 • Boyd, D. A., Fernheimer, J. W., and Dixon, R. (2015). Indexing as engaging oral history research: using OHMS to ‘compose history’ in the writing classroom. Oral History Review, 42(2), 352–367. https://doi.org/10.1093/ohr/ohv053
 • Brigak, N., and Krischuk, B. (2018). Preparing future teachers to local hıstory work with elementary school pupils. Educational Studios: Theory and Practice: monograph/edit. ST Zolotukhina, IM Trubavina.–Prague-Vienna: Premier Publishing, http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1439/1/Educational%20Studios.pdf#page=307
 • Clark, K. M. (2010). Connecting local history, ancient history, and mathematics: the Eustis Elementary School pilot project. BSHM Bulletin, 25(3), 132-143. https://doi.org/10.1080/17498430903449199
 • Creswell, J. W., and Creswell, J. D. (2017). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
 • Crocco, M. S., and Marino, M. P. (2017). Promoting inquiry-oriented teacher preparation in social studies through the use of local history. The Journal of Social Studies Research, 41(1), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jssr.2015.11.001
 • Dawson, C. (2015). Araştırma yöntemlerine giriş (4. Basımdan Çeviri). (A. Arı, Çev. Ed.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Demers, S., Lefrançois, D., and Ethier, M. A. (2015). Understanding agency and developing historical thinking through labour history in elementary school: A local history learning experience. Historical Encounters, 2(1), 34-46.
 • Demircioğlu, İ. H. (2015). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar (Genişletilmiş 5. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Dere, İ., ve Emeksever, A. (2018). Hayat bilgisi derslerinde sözlü tarihle kültürel mirasın öğretimi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 5, 40-47.
 • Dere, İ., ve Kalender, M. (2019). " I have a history!" life sciences teaching with oral history activities. Egitim ve Bilim, 44(200), 153-173. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8132
 • Dere, İ., ve Uysal, A. H. (2019). Bastığın toprakları tanımak: lise öğrencilerinin yerel tarih projesi. Turkish History Education Journal, 8(2), 450-475. https://doi.org/10.17497/tuhed.584240
 • Douch, R. (1967). Local history and the teacher. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Dündar, Ş. (2017). Preservice elementary school teachers’ opinions related to oral history as a teaching method in social studies. Elementary Education Online, 16(4), 1621-1643. https://doi: 10.17051/ ilkonline.2017.342981
 • Goald, J. G., and Gradowski, G. (2014). Using online video oral histories to engage students in authentic research. Oral History Review, 41(2), 341–350. https://doi:10.1093/ ohr/ohu031
 • Harshman, J. (2017). Rethinking place, boundaries, and local history in social studies teacher education. Social Studies Research and Practice, 12(3), 341-353. https://doi.org/10.1108/SSRP-08-2017-0050
 • Huerta, G. C., and Flemmer, L. A. (2000). Using student-generated oral history research in the secondary classroom. the clearing house: A Journal of EducationalStrategies, Issues and Ideas, 74(2), 105-105. https://doi.org/10.1080/00098655.2000.11478655
 • Kabapınar, Y. (2018). Gençler üsküdar’ın tarihini yazıyor, belgeselini çekiyor”: Tüm süreçleriyle bir yerel ve sözlü tarih projesi. Turkish History Education Journal, 7(2), 532-554. https://doi.org/10.17497/tuhed.459876
 • Kabapınar, Y., ve İncegül, S. (2016). Değişim ve süreklilik bağlamında oyun ve oyuncağa bakmak: Bir sözlü tarih çalışması. Turkish History Education Journal, 5(1), 74-96.
 • Kabapınar, Y., ve Karakurt, F. (2016). Yerel tarih sosyal bilgiler/tarih öğretim programlarında yer almalı mıdır?:" malatyalı olmak" ile" malatya’yı bilmek" aynı şey midir?. Turkish History Education Journal, 5(2), 437-463.
 • Kılıç, A.(2018). Hayat bilgisi dün, bugün ve yarın temasında sözlü ve yerel tarih etkinliklerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa. İstanbul.
 • Kınasakal, İ., Demir, A., ve Kaymakcı, S. (2019). Ortaokul 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde yerel tarih kullanımına bir örnek: safranbolu gezisi. Turkish Studies-Educational Sciences, 14(6), 3181-3202. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36863
 • Marino, M. P., and Crocco, M. S. (2012). Doing local history: a case study of New Brunswick, New Jersey. The Social Studies, 103(6), 233-240. https://doi.org/10.1080/00377996.2011.630697
 • MEB (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6.-7. Sınıflar öğretim programı ve kılavuzu (Taslak Basım). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Metin, B., ve Oran, M. (2014). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders içi yerel tarih konusundaki faaliyetleri Uşak ili örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 204-216.
 • Metin, B., ve Öz, M. (2019). 8. sınıf TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konularının anlatılmasında sözlü tarih methodunun kullanımına yönelik öğretmen görüşleri. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-20. https://doi.org/10.33905/bseusbed.560152
 • Miles, M. B., and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage publications.
 • Noomtuam, P., Chantachon, S., and Champadaeng, S. (2016). Improving supplementary readings concerned local history for elementary students. Humanities and Social Sciences, 3(1), 14-26.
 • Öner, G. (2015). Examination of the opinions of social studies teachers about outdoor history teaching. Turkish History Education Journal, 4(1), 89-121.
 • ORAL HistoryAssociation. (2016). The oral historyreview. 23 Ocak 2022 tarihinde https://www.oralhistory.org/publications/oral-history-review/ adresinden alındı.
 • Oran, M. (2019). Son sınıf sosyal bilgiler öğretmen adaylarınnın yerel tarih ile ilgili görüşleri. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2(4), 299-313. https://doi.org/10.32953/abad.630266
 • Özer, E. (2012). Sosyal bilgiler dersinde yerel ve sözlü tarih etkinliklerinin programlanması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (M. Bütün ve S.B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Safran, M., ve Ata, B. (1998). Okul dışı tarih öğretimi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 87-94.
 • Shopes, L. (2015). After the interview ends: moving oral history out of the archives and into publication. Oral History Review, 42(2), 300–310. https://doi:10.1093/ohr/ ohv037
 • Sineva, M. V. (2015). Diagnostics of readiness of teachers to the extracurricular activities of elementary school students in ecological and local history. Science of Krasnoyarsk/Nauka Krasnoyar'ya, 19(2). 85-89.
 • Stefaniak, A., Bilewicz, M., and Lewicka, M. (2017). The merits of teaching local history: Increased place attachment enhances civic engagement and social trust. Journal of Environmental Psychology, 51, 217-225.
 • Thompson, P. (1999). Geçmişin sesi. (Ş. Layıkel, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Trškan, D. (2017). The role of local history in elementary and secondary schools in slovenia: an evaluation of the centre for school and outdoor education. Panta Rei. Revista digital de Historia y Didáctica de la Historia, 11, 123-134.
 • Ürey, M., ve Kaymakçı, S. (2020) Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde kullanılan okul dışı öğrenme ortamları ve uygulamaları hakkındaki görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 7-32.
 • Ütkür-Güllühan, N. (2020). Understanding our history: local and oral history in social studies Courses. Turkish History Education Journal, 9(2), 586-603. https://doi.org/10.17497/tuhed.788446
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (1992). The case study method as a tool for doing evaluation. Current Sociology, 40(1), 121-137.
 • Yuvacı, İ. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yerel tarih ile ilgili uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar-Sivas ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Yerel ve Sözlü Tarih: Tarihi Anlamlandırmak

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 17 - 30, 30.06.2022
https://doi.org/10.34137/jilses.1062074

Öz

Bu araştırmada hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde yerel ve sözlü tarih kullanımı öğretmen görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Fatih, Bakırköy ve Florya ilçelerindeki devlet okullarında görev yapmakta olan toplam 32 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme, verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde yerel ve sözlü tarih kullanımını önemli gördükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin çoğunun yerel ve sözlü tarih kavramlarını doğru algıladıkları görülmüştür. Bununla birlikte çok az sayıda sınıf öğretmeninin sözlü ve yerel tarih algılarında karışıklık olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin yerel ve sözlü tarih metodunu hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde kullanmalarına ilişkin görüşlerine göre öğretmenlerden 3’ünün hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde yerel tarihi kullanmadıkları, öğretmenlerden 4’ünün hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde sözlü tarihi kullanmadıkları, 2 öğretmenin ise 3.sınıf hayat bilgisi dersi için sözlü tarih yönteminin uygun olmadığı düşüncelerine sahip oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sözlü ve yerel tarih yöntemini bu derslerde kullanmayan ve bu öğretim metotlarının hayat bilgisi dersi için uygun olmadığını düşünen öğretmenlerin sözlü ve yerel tarih çalışmalarını bu derslerde nasıl kullanabileceklerine yönelik eğitimlerle desteklenebilecekleri önerilerinde bulunulmuştur. 

Kaynakça

 • Ablak, S., Dikmenli, Y., ve Çetin, T. (2014). Üniversite öğrencilerinin Kırşehir’in tarihi ve kültürel turizm değerlerine yönelik farkındalıkları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 171-186.
 • Aktın, K., ve Tekir, H. S. (2018). Social studies teacher candidates’ experiences about doing oral history. International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 295-310.
 • Arslan, İ. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde yerel tarih konularının kullanımına ilişkin öğretmen tutumları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi. Niğde.
 • Avcı-Akçalı, A., ve Aslan, E. (2016). Effect of using local history in history teaching on academic achievement and historical thinking skills. Gazi University Gazi Journal of Education Faculty, 36(2), 375-397.
 • Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. McGraw-Hill Education (UK).
 • Bektaş, M. (2013). Hayat ve hayat bilgisi dersi. S. Öğülmüş (Ed.), Hayat Bilgisi öğretimi ve öğretmen el Kitabı (3. Baskı) içinde (s.1-11). Ankara: Pegem Akademi.
 • Beldağ, A., ve Balcı, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih yönteminin kullanımı: nitel bir çalışma. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(9), 176-189.
 • Bilicioğlu, H. (2017). Ortaokul öğrencilerinin yerel tarih öğretimine ilişkin görüşleri: safranbolu örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karabük Üniversitesi. Karabük.
 • Boyd, D. A., Fernheimer, J. W., and Dixon, R. (2015). Indexing as engaging oral history research: using OHMS to ‘compose history’ in the writing classroom. Oral History Review, 42(2), 352–367. https://doi.org/10.1093/ohr/ohv053
 • Brigak, N., and Krischuk, B. (2018). Preparing future teachers to local hıstory work with elementary school pupils. Educational Studios: Theory and Practice: monograph/edit. ST Zolotukhina, IM Trubavina.–Prague-Vienna: Premier Publishing, http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1439/1/Educational%20Studios.pdf#page=307
 • Clark, K. M. (2010). Connecting local history, ancient history, and mathematics: the Eustis Elementary School pilot project. BSHM Bulletin, 25(3), 132-143. https://doi.org/10.1080/17498430903449199
 • Creswell, J. W., and Creswell, J. D. (2017). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
 • Crocco, M. S., and Marino, M. P. (2017). Promoting inquiry-oriented teacher preparation in social studies through the use of local history. The Journal of Social Studies Research, 41(1), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jssr.2015.11.001
 • Dawson, C. (2015). Araştırma yöntemlerine giriş (4. Basımdan Çeviri). (A. Arı, Çev. Ed.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Demers, S., Lefrançois, D., and Ethier, M. A. (2015). Understanding agency and developing historical thinking through labour history in elementary school: A local history learning experience. Historical Encounters, 2(1), 34-46.
 • Demircioğlu, İ. H. (2015). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar (Genişletilmiş 5. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Dere, İ., ve Emeksever, A. (2018). Hayat bilgisi derslerinde sözlü tarihle kültürel mirasın öğretimi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 5, 40-47.
 • Dere, İ., ve Kalender, M. (2019). " I have a history!" life sciences teaching with oral history activities. Egitim ve Bilim, 44(200), 153-173. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8132
 • Dere, İ., ve Uysal, A. H. (2019). Bastığın toprakları tanımak: lise öğrencilerinin yerel tarih projesi. Turkish History Education Journal, 8(2), 450-475. https://doi.org/10.17497/tuhed.584240
 • Douch, R. (1967). Local history and the teacher. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Dündar, Ş. (2017). Preservice elementary school teachers’ opinions related to oral history as a teaching method in social studies. Elementary Education Online, 16(4), 1621-1643. https://doi: 10.17051/ ilkonline.2017.342981
 • Goald, J. G., and Gradowski, G. (2014). Using online video oral histories to engage students in authentic research. Oral History Review, 41(2), 341–350. https://doi:10.1093/ ohr/ohu031
 • Harshman, J. (2017). Rethinking place, boundaries, and local history in social studies teacher education. Social Studies Research and Practice, 12(3), 341-353. https://doi.org/10.1108/SSRP-08-2017-0050
 • Huerta, G. C., and Flemmer, L. A. (2000). Using student-generated oral history research in the secondary classroom. the clearing house: A Journal of EducationalStrategies, Issues and Ideas, 74(2), 105-105. https://doi.org/10.1080/00098655.2000.11478655
 • Kabapınar, Y. (2018). Gençler üsküdar’ın tarihini yazıyor, belgeselini çekiyor”: Tüm süreçleriyle bir yerel ve sözlü tarih projesi. Turkish History Education Journal, 7(2), 532-554. https://doi.org/10.17497/tuhed.459876
 • Kabapınar, Y., ve İncegül, S. (2016). Değişim ve süreklilik bağlamında oyun ve oyuncağa bakmak: Bir sözlü tarih çalışması. Turkish History Education Journal, 5(1), 74-96.
 • Kabapınar, Y., ve Karakurt, F. (2016). Yerel tarih sosyal bilgiler/tarih öğretim programlarında yer almalı mıdır?:" malatyalı olmak" ile" malatya’yı bilmek" aynı şey midir?. Turkish History Education Journal, 5(2), 437-463.
 • Kılıç, A.(2018). Hayat bilgisi dün, bugün ve yarın temasında sözlü ve yerel tarih etkinliklerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa. İstanbul.
 • Kınasakal, İ., Demir, A., ve Kaymakcı, S. (2019). Ortaokul 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde yerel tarih kullanımına bir örnek: safranbolu gezisi. Turkish Studies-Educational Sciences, 14(6), 3181-3202. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36863
 • Marino, M. P., and Crocco, M. S. (2012). Doing local history: a case study of New Brunswick, New Jersey. The Social Studies, 103(6), 233-240. https://doi.org/10.1080/00377996.2011.630697
 • MEB (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6.-7. Sınıflar öğretim programı ve kılavuzu (Taslak Basım). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Metin, B., ve Oran, M. (2014). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders içi yerel tarih konusundaki faaliyetleri Uşak ili örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 204-216.
 • Metin, B., ve Öz, M. (2019). 8. sınıf TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konularının anlatılmasında sözlü tarih methodunun kullanımına yönelik öğretmen görüşleri. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-20. https://doi.org/10.33905/bseusbed.560152
 • Miles, M. B., and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage publications.
 • Noomtuam, P., Chantachon, S., and Champadaeng, S. (2016). Improving supplementary readings concerned local history for elementary students. Humanities and Social Sciences, 3(1), 14-26.
 • Öner, G. (2015). Examination of the opinions of social studies teachers about outdoor history teaching. Turkish History Education Journal, 4(1), 89-121.
 • ORAL HistoryAssociation. (2016). The oral historyreview. 23 Ocak 2022 tarihinde https://www.oralhistory.org/publications/oral-history-review/ adresinden alındı.
 • Oran, M. (2019). Son sınıf sosyal bilgiler öğretmen adaylarınnın yerel tarih ile ilgili görüşleri. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2(4), 299-313. https://doi.org/10.32953/abad.630266
 • Özer, E. (2012). Sosyal bilgiler dersinde yerel ve sözlü tarih etkinliklerinin programlanması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (M. Bütün ve S.B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Safran, M., ve Ata, B. (1998). Okul dışı tarih öğretimi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 87-94.
 • Shopes, L. (2015). After the interview ends: moving oral history out of the archives and into publication. Oral History Review, 42(2), 300–310. https://doi:10.1093/ohr/ ohv037
 • Sineva, M. V. (2015). Diagnostics of readiness of teachers to the extracurricular activities of elementary school students in ecological and local history. Science of Krasnoyarsk/Nauka Krasnoyar'ya, 19(2). 85-89.
 • Stefaniak, A., Bilewicz, M., and Lewicka, M. (2017). The merits of teaching local history: Increased place attachment enhances civic engagement and social trust. Journal of Environmental Psychology, 51, 217-225.
 • Thompson, P. (1999). Geçmişin sesi. (Ş. Layıkel, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Trškan, D. (2017). The role of local history in elementary and secondary schools in slovenia: an evaluation of the centre for school and outdoor education. Panta Rei. Revista digital de Historia y Didáctica de la Historia, 11, 123-134.
 • Ürey, M., ve Kaymakçı, S. (2020) Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde kullanılan okul dışı öğrenme ortamları ve uygulamaları hakkındaki görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 7-32.
 • Ütkür-Güllühan, N. (2020). Understanding our history: local and oral history in social studies Courses. Turkish History Education Journal, 9(2), 586-603. https://doi.org/10.17497/tuhed.788446
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (1992). The case study method as a tool for doing evaluation. Current Sociology, 40(1), 121-137.
 • Yuvacı, İ. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yerel tarih ile ilgili uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar-Sivas ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
Toplam 51 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nur Ütkür Güllühan 0000-0003-2062-5430

Derya Bekiroğlu 0000-0002-5322-8290

Erken Görünüm Tarihi 1 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 23 Ocak 2022
Kabul Tarihi 20 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ütkür Güllühan, N., & Bekiroğlu, D. (2022). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Yerel ve Sözlü Tarih: Tarihi Anlamlandırmak. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 8(1), 17-30. https://doi.org/10.34137/jilses.1062074
Creative Commons Lisansı
Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.