ISSN: 2149-9527
e-ISSN: 2149-9101
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Murat TOPÇU
Kapak Resmi

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi yılda bir kez mayıs ayında yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji, dilbilim, politika, uluslararası ilişkiler vd. sosyal bilim alanlarında Kafkas halklarını konu alan akademik makaleler ve kitap incelemeleri yayınlar.

Kafkasya Çalışmaları Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların engellenmesi amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.

Kafkasya Çalışmaları - Sosyal Bilimler Dergisi Akademik Araştırmalar İndeksi (Acarindex)Arastirmax, Academia Social Science Index (ASOS)Crossref, Directory of Research JournalsIndexing (DRJI)Eurasian Scientific Journal Index, IdealonlineIndex Copernicus, International Institute of Organized Research (I2OR)Open Academic Journals Index (OAJI)ResearchBibScientific Indexing Services, SciLitSobiad ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır. 

2023 - Cilt: 8 Sayı: 14

Tüm hakları saklıdır. 2015 © Copyright JOCAS