Journal of Learning and Teaching in Digital Age
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2458-8350 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Akif OCAK | https://dergipark.org.tr/en/pub/joltida


19259

Journal of Learning and Teaching in Digital Age

ISSN 2458-8350 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Akif OCAK | https://dergipark.org.tr/en/pub/joltida
Kapak Resmi


19259

Attention to the Authors (Ethics Committee Permission)

Starting from 2020, all candidate studies must submit ethics committee permission for their studies. Please click to see the detailed information about Ethics Committee Permission