Cilt: 5 Sayı: 1, 30.05.2022

Yıl: 2022

Research Article

Review Article

Book Review

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi (JOSSE) 2018 yılında yayın hayatına başlayan, açık erişimli, hakemli, uluslararası bir dergidir. JOSSE  sosyal bilimler ve eğitim alanında yapılan özgün, bilimsel ve akademik araştırmalar ile yılda iki sayı olacak şekilde yayına çıkmaktadır. JOSSE yayın tarihleri Mayıs ve Ekim aylarıdır.

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi (JOSSE) sosyal bilimlerin tüm alanlarında ve eğitim konusunda yapılan özgün araştırma ve çalışmalara yer vererek sosyal bilimler ve eğitim alanında etkin olmayı hedeflemektedir. JOSSE yaptığı yayınlar ile sosyal bilimler ve eğitim alanları ile ilgilenen bilim insanlarına, araştırmacılara, öğretmen ve öğrencilere ücretsiz erişim sağlayabilecekleri bir arşiv oluşturma gayretindedir.

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi tüm sosyal bilimleri ve eğitim alanında yapılan özgün, bilimsel, akademik, teorik veya uygulamalı araştırmalara kapsamında yer vermektedir. Bu anlamda JOSSE; “Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Coğrafya, Tarih Uluslararası İlişkiler, Dil Bilimi, Siyaset Bilimi. Psikoloji Toplum Bilimi, Müzikoloji, Arkeoloji, Hukuk, Kriminoloji, İşletme Bilimi, Sanat Tarihi, Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji vb…” dallarında yapılan araştırmaları kapsamaktadır. 

Dergiye gönderilen makaleler APA 6 standartlarına uygun şekilde makale şablonunda düzenlenmiş olmalıdır.

Makale şablonuna BURADAN ulaşabilirsiniz. Yazım kuralları şablonda her bölüm için açıkça belirtilmiştir. Dergiye gönderilen makaleler şablona ve şablonda yer alan yazım kurallarına uygun olmalıdır.

Yazarların Benzerlik Raporunu, Telif Hakkı Formunu, Etik Kurul Beyanını, makale gönderim aşamasında yüklemeleri gerekmektedir.

*Etik kurul beyanı gerektirmeyen çalışmalar için resmi beyan yüklenmelidir. 

Başlık: Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Olacak Şekilde Makale Başlığı 16 punto Times New Roman yazı tipiyle yazılmalıdır.

Öz: Özün 250 kelimeyi geçmemesi, 11 punto ve Times New Roman yazı tipiyle şablonda ilgili alana yazılması gerekir.

Makale Türü: Makale Derleme, Araştırma Makalesi, Olgu sunumu, Kitap İncelemesi şeklinde belirtilmesi gerekir.

Sorumlu Yazar İletişim Bilgileri: Şablonda belirtilen yazar bilgileri Orcid dahil eklenmelidir.

Giriş: Makale 12 punto Times New Roman yazı tipi ile yazılacaktır. Satır aralığı 1,0 olacak ve yazı iki yana yaslı olarak düzenlenecektir. Kenar boşlukları alt, sağ ve soldan 2.5, üstten ise paragraflar için 2.75 olarak ayarlanacaktır. Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve ortada (girintisiz) olarak yazılmalıdır. Ana ve alt başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalı, alt başlıklardan önce ise 1 boşluk bırakılıp sonrasında boşluk bırakılmamalıdır. Makale APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 
Makalenin konusu, amacı, problem durumu, araştırma soruları, çalışmanın önemi, alana katkısı bu bölümde yer alır. Ayrıca alan taraması ve problem tespiti de bu kısımda yer almalıdır. Giriş kısmının uzunluğu yazara bağlıdır, fakat makalenin kabul edilebilmesi için yeterli bir giriş yazısı beklenmektedir.

Yöntem: Alt başlıktan önce bir boşluk bırakılmalı, sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar arasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Makale APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 

Bulgular: Makale içindeki tüm tablo, şekil, resim ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde iki yana yaslı olarak gösterilmelidir. Tablo, şekil, resim ve grafikler APA kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir. Her tablo, şekil, resim veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sola dayalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 12 punto olarak yer almalıdır. Makale APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 

Sonuç ve Tartışma: Makale içindeki tüm tablo, şekil, resim ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde iki yana yaslı olarak gösterilmelidir. Tablo, şekil, resim ve grafikler APA kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir. Her tablo, şekil, resim veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sola dayalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 12 punto olarak yer almalıdır. Makale APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 

Öneriler: Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Makale APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 

Kaynakça: APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 


*Makale Şablonunu indirerek şablon içerisinde çalışmalarınızı sürdürünüz. 

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi (JOSSE), 2018 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası, hakemli, açık erişimli ve ücretsiz bir dergidir. Yılda iki kez Mayıs ve Ekim aylarında yayın yapmaktadır.
JOSSE, öncelikleri arasında yüksek yayıncılık standartlarının sağlanması yer almaktadır. Derginin bu önceliği doğrultusunda önemli bir konu olan yayın etiği, editör kurulları, hakemler ve yazarlar tarafından etik standartları karışılmaya yönelik olmalı ve yayın etiğine özen gösterilmelidir.
Etik davranış standartlarına uygunluk bu nedenle ilgili tüm taraflardan beklenmektedir: Yazarlar, Editörler, Hakemler ve Yayıncı.

1. Makale Gönderimi
Makalelerin Türkçe veya İngilizce olarak gönderimi ve takibi DergiPark sistemi web https://dergipark.org.tr/tr/pub/josse sayfamızdan bütün süreç elektronik olarak yapılmaktadır.
Yazarların öncelikle DergiPark sistemine araştırmacılar için web adresinden kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıtlı olan yazarlar için Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisinin Makale Gönder adımları takip edilmelidir. Yazarların makale gönderme aşamasından önce derginin ana sayfasından yer alan Amaç ve Kapsam, Araştırma ve Yayın Etiği, Yazım Kuralları, ve diğer bölümleri incelenerek dikkate alınmalıdır. Araştırmacılar makaleleri için derginin Makale Şablonunu kullanmalıdır.
2. Ön Kontrol
Makalelerin, değerlendirme aşamasına geçmeden önce yazım kuralları, benzerlik raporu, etik kurul raporu ve telif hakkı formu dosyalarının olması ve uygunluğu açısından editör kurulu tarafından incelenir. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uymayan, eksik dosyası olan makaleler düzeltilmesi ve tamamlaması için Ön Kontrol aşamasında yazara iade edilir.
3. Hakem İncelemesi
Tüm dosyaları sisteme yüklenmiş olan, belirlenen yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olan makaleler ise değerlendirmek üzere editör kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. Bu süreç çift kör hakemlik olarak devam ettirilir. Süreç boyunca yazar ve hakem bilgileri her iki taraf için de gizli tutulmaktadır. Hakemler uzmanlık alanlarına göre makalelerin değerlendirilme süreci için editör kurulu tarafından seçilir. Hakem dönüşleri de değerlendirme raporları veya ilgili düzenleme dosyaları ile sistem üzerinden editöre iletilir.
Hakemlik sürecinde, yazarlar ve hakemler doğrudan iletişime geçmemekte, gerekli iletişim editörler tarafından DergiPark e-posta aracılığıyla sağlanmaktadır. Hakem raporlarının yazara, yazar düzenlemelerin hakeme iletilmesi editör kurulu tarafından gerçekleştirilir.
4. Değerlendirmeler ve Düzenleme
Hakem değerlendirmesi, editörün editoryal kararlar almasına yardımcı olur ve yazarla yapılan editoryal iletişimler yoluyla da yazara makaleyi geliştirmede yardımcı olabilir.
Bilimsel açıdan incelenen makaleler;
-Her hakem tarafından "yayımlanabilir" raporu verildiği takdirde yayımlanır.
- Hakemlerden biri "yayımlanabilir", diğeri "yayımlanamaz" raporu verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin raporu doğrultusunda karar verilir.
-Hakemlerin düzeltme öngörmesi halinde, makale yazara gerekli düzeltmeleri yapması için geri gönderilir. Yazar tarafından düzeltmeler en geç bir ay içinde yapılarak dergiye iletilir. Düzeltilmiş makale yeniden hakemlerce değerlendirmeye alınır. Makale değerlendirme aşamasında hakem görüşüne yazar tarafından itiraz gelmesi halinde, başka bir hakem görüşüne başvurulur.
- Hakemlerden biri veya her ikisinin de "düzeltmelerden sonra yayımlanabilir" raporu verdiği takdirde, makaleler gerekli düzenlemeler yapılmak üzere yazarlarına geri gönderilir.
İki hakemin olumlu görüşünü alan makaleler yayın kurulu kararı ile kabul edilebilirken, iki hakemin olumsuz görüş bildirdiği makaleler ise reddedilir.
5. Yayımlanma
En az iki hakemin "yayımlanabilir" görüşünü alan makaleler yayın portföyüne alınarak Yayın Kurulu’nun belirlediği sıraya göre web https://dergipark.org.tr/tr/pub/josse sayfamızda açık erişimli olarak yayımlanır. Hakemler tarafından olumlu görüş almış olsa dahi makalelerin yayımlanması yayın kurulu kararına bağlıdır.
Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi (JOSSE), değerlendirilmek ve yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, özgünlük, etik durumlar ve faydalı katkılar için en az çift kör hakem incelmelerine tabi tutulur. Editör ve hakem kararları dergide makalelerin yayımlanmasında tek araç ve nihai olacaktır.
6. Makalenin Geri Çekilme Durumu
Dergimize gönderilen makaleler ön kontrol aşamasındayken yazarlar tarafından geri çekilebilir. Değerlendirme aşamasına geçmiş makalelerin geri çekilmesi mümkün değildir. 

JOSSE açık erişimli, kör hakemlik sisteminin uygulandığı ücretsiz bir dergidir.

17387  17388  18992 18993 18997 19046 197372014220988 2099229300