Makale Değerlendirme Süreci

    Dergiye gönderilen makaleler ilkin dergi editörü tarafından incelenir. Özgün değeri olan, bilimsel ve etik ilkelere uyulan çalışmalar kabul edilir. Editör tarafından kabul edilen çalışmalar, benzerlik oranı, yazım ve yayın kurallarına uygunluk açılarından değerlendirmek üzere dergi sekretaryasına yönlendirilir. Benzerlik oranının %20’nin altında olduğu (özet, abstract ve kaynakça hariç) çalışmalar kabul edilir. Benzerlik oranı %30 üzeri olan yazılar ise hakeme gönderilmeksizin reddedilir. Benzerlik oranının %20 ile %30 arasında çıkması halinde yazarla iletişime geçilerek söz konusu benzerliklerin giderilmesi tavsiyesinde bulunulur. Yazım ve yayın kurallarına uygun olmayan çalışmalar da gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlara iade edilmektedir.
    Ön değerlendirme aşamasını geçen makaleler Editör tarafından farklı kurumlardan belirlenen iki hakeme gönderilir. Uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak gerek derginin bilim ve danışma kurulu üyeleri, gerekse dışarıdan akademisyenler hakem olarak belirlenebilir.
    Makalenin yayımlanabilmesi için iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir. İki hakem tarafından yayımlanması uygun görülmeyen makaleler yayına kabul edilmez ve yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlarına iade edilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir veya reddedilir. Hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda yazar, hakemlerin önerilerini göz önünde bulundurmak suretiyle istenen düzeltmeleri kendisine verilen süre zarfında tamamlayarak makaleyi tekrar gönderir. Hakemler aynı makale için birden fazla kez düzeltme isteyebilirler.
    Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen makaleler baş editörün olumlu görüş bildirmesiyle yayına kabul edilir ve dergiye gönderiliş tarihi dikkate alınarak yayım sırasına alınır.


Son Güncelleme Zamanı: 1.03.2023 18:36:51