İntihal Taraması

    Dergimize gönderilecek olan tüm makale, kitap tanıtımı ve çeviri yazıları ilkin uygun intihal yazılım programlarında (iThenticate veya Turnitin vb.) taratılmalı ve buradan alınan benzerlik durum raporu sisteme yüklenmelidir. Benzerlik oranının %20’nin altında olduğu (özet, abstract ve kaynakça hariç) çalışmalar kabul görmekte, benzerlik oranı %30’un üzerinde olan yazılar ise hakeme gönderilmeksizin reddedilmektedir. Benzerlik oranının %20 ile %30 arasında çıkması halinde yazarla iletişime geçilerek söz konusu benzerliklerin giderilmesi tavsiye edilmektedir. Benzerlik oranı istenilen düzeyde olan makaleler için hakemlik süreci başlatılmaktadır.

Son Güncelleme Zamanı: 1.03.2023 18:36:51