Extended Summary (Genişletilmiş Özet)

    Extended Summary, hakem sürecinde çalışmaların yöntem ve bulgularında değişiklik olabilir düşüncesiyle, çalışma yayına kabul edildiğinde yazarlardan talep edilecektir (İsteyenler ilk başvuru aşamasında makalenin sonuna ekleyebilirler). Extended Summary, 500-700 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın konusu, amacı; çalışmanın diğer çalışmalardan farkı, yöntemi, bulguları ve sonuçları alt başlıklar halinde açık bir şekilde verilmelidir. Extended Summary, kaynakçadan sonra gelecek şekilde yapılandırılmalıdır.

Son Güncelleme Zamanı: 1.03.2023 18:36:51