Son Sayı

Cilt: 7 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Yılda iki kez yayınlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Bilim Dergisi (KUJES), mühendislik ve bilimlerin tüm alanlarında orijinal araştırma makaleleri yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. KUJES, bilimsel olarak değerli, geleceğe ışık tutan araştırmaları sergilemeyi ve pozitif bilimlerin tüm yönlerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.


Derginin kapsamı geniştir ve dergide yer alan konular aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Biyomühendislik,

Biyomedikal mühendisliği,

İnşaat mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Çevre Mühendisliği

Gıda Mühendisliği,

Malzeme Mühendisliği

Makine Mühendisliği,

Astronomi,

Biyoloji,

Kimya,

Matematik,

Fizik

Makale Yayın Kuralları

 1. Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan hakemli bir dergidir.
 2. Dergide; Mühendislik, Mimarlık ve Fen Fakülteleri Anabilim Dalları’nı ilgilendiren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler yayımlanabilir.
 3. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen ve editörlerin ön değerlendirmeye aldığı çalışmalar, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar gerekli değişiklikler için yazar/ yazarlara geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazarların sorumluluğundadır.
 4. Dergide yayımlanacak olan eserler daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 5. Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.
 6. Dergide sadece İngilizce eserler yayımlanabilir.

Makale Yazım Kuralları

 1. Başlığın sadece ilk harfleri büyük, yazı tipi Times New Roman, 12 punto ve kalın olmalı.
 2. Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltma yapmadan, ad ve soyadın ilk harfi büyük harflerle, 10 punto, ortalı olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak rakam kullanılmalıdır (1, 2, 3, gibi). Sorumlu yazar isminde mutlaka üst simge yıldız sembolü olmalıdır (*). Yazarların tam adresleri isimlerinin hemen alt kısmına küçük harflerle, ortalı ve italik yazılmalı, sorumlu yazarın e-mail adresi ilk sayfanın sol alt kösesinde (*) sembolü ile belirtilmelidir.
 3. Özetler (abstract) 250 kelimeye kadar ve anahtar (keywords) kavramlarının 5 adedi geçmemesi, Times New Roman 8 punto olmalı.
 4. Makalenin ana bölümleri Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklar’dan oluşmalı.
 5. Ana metin Times New Roman 10 punto olmalı satır aralığı 1.5 olarak ayarlanmalıdır.
 6. Tablo ve resimler uygun formatta ve yeterli boyutlarda, metin içinde uygun yerlerde bulunmalıdır.
 7. Kaynakların metin içinde gösterimi yazar(lar) soyad(lar) ve yayın yılın metinde verilmelidir: Örneğin, [1], [1,2] ya da [1-5]. Atıf cümlenin konusu ise, sadece tarih parantez içinde verilmelidir. Cümlenin başında ise "Tuzemen (2000) ... göre" diye erilmelidir. 3 veya daha fazla yazarlı referansların alıntının için sadece ilk yazarın soyad ve ark. (italikle) kullanılmalıdır: (Güneş et al. 2002). Aynı yazarın aynı yıl içinde birden fazla yayını varsa, yıllara harfler a, b, ekleyin (Baloglu et al. 2004a, 2004b). Kaynakları noktalı virgülle ayırarak, kronolojik olarak metin içinde listelenmiş olmalıdır: (Knott, 1987; Güneş et al. 2002; Jones et al. 2004a, 2004b). Makale içinde verilen her kaynak makalenin "Kaynaklar" kısmında mutlaka yer almalı ve kaynakların listesi soyadı ve tarih sırasına göre verilmelidir. Kaynaklarda kullanılan dergi isimleri açık bir şekilde yazılmalıdır.
 8. Örnek makale formatını görmek için tıklayınız.

Kaynak Gösterimi

Basic format for books:

 J. K. Author, “Title of chapter in the book,” in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, (only U.S. State), Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx.

Examples:

[1]      G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics,  2n ed. vol.  3J Peters, Ed NeYork, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64.

[2]      W.-K. Chen, Linear Networks and Systems. BelmontCA, USA: Wadsworth, 1993pp123–135.

 Basic format for periodicals:

J. K. Author, “Name of paper,” Abbrev. Title of Periodical,  vol. x,   nox, pp. xxx-xxx, Abbrev. Month, year, DOI. 10.1109.XXX.123456.

Examples:

[3]      J. U. Duncombe, “Infrared navigation—Part I: An assessment of feasibility,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-11, no. 1, pp. 34–39, Jan. 1959, 10.1109/TED.2016.2628402.

[4]      E. P. Wigner, “Theory of traveling-wave optical laser,” 
Phys. Rev., 
vol. 134, pp. A635–A646, Dec. 1965.

[5]      E. H. Miller, “A note on reflector arrays,” IEEE Trans. Antennas Propagat., to be published.

 Basic format for reports:

J. K. Author, “Title of report,” Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, Country, Rep. xxx, year.

Examples:

[6]      E. E. Reber, R. L. Michell, and C. J. Carter, “Oxygen absorption in the earth’s atmosphere,” Aerospace Corp., Los Angeles, CA, USA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.

[7]      J. H. Davis and J. R. Cogdell, “Calibration program for the 16-foot antenna,” Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, TX, USA, Tech. Memo. NGL-006-69-3, Nov. 15, 1987.

Basic format for handbooks:

 Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, Country, year, pp. xxx-xxx.

Examples:

[8]      Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston-Salem, NC, USA, 1985, pp. 44–60.

[9]      Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, USA, 1989.

 Basic format for books (when available online):

 J. K. Author, “Title of chapter in the book,” in Title of Published Bookxth ed. City of Publisher, State, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx. [Online]. Available: http://www.web.com

Examples:

[10]   G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics, vol. 3, Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64. [Online]. Available: http://www.bookref.com.

[11]   The Founders’ Constitution, Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., Chicago, IL, USA: Univ. Chicago Press, 1987. [Online]. Available: http://press-pubs.uchicago.edu/founders/

[12]   The Terahertz Wave eBook. ZOmega Terahertz Corp., 2014. [Online]. Available: http://dl.z-thz.com/eBook/zomega_ebook_pdf_1206_sr.pdf. Accessed on: May 19, 2014.

[13]   Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution. Chicago, IL, USA: Univ. of Chicago Press, 1987, Accessed on: Feb. 28, 2010, [Online] Available: http://press-pubs.uchicago.edu/founders/

 

Basic format for journals (when available online):

J. K. Author, “Name of paper,” Abbrev. Title of Periodical, vol. x, no. x, pp. xxx-xxx, Abbrev. Month, year. Accessed on: Month, Day, year, DOI: 10.1109.XXX.123456, [Online].

Examples:

[14]   J. S. Turner, “New directions in communications,” IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 13, no. 1, pp. 11-23, Jan. 1995.

[15]   W. P. Risk, G. S. Kino, and H. J. Shaw, “Fiber-optic frequency shifter using a surface acoustic wave incident at an oblique angle,” Opt. Lett., vol. 11, no. 2, pp. 115–117, Feb. 1986.

[16]   P. Kopyt et al., “Electric properties of graphene-based conductive layers from DC up to terahertz range,” IEEE THz Sci. Technol., to be published. DOI: 10.1109/TTHZ.2016.2544142.

 Basic format for papers presented at conferences (when available online):

J.K. Author(year, month)Titlepresenteat abbrev. conferenctitle[TypoMedium]. Available: site/path/file

Example:

[17]   PROCESS Corporation, BostonMA, USA. Intranets:  Internet technologies deployed behind the firewall for corporate productivityPresenteaINET96 Annual Meeting. [Online]Available:  http://home.process.com/Intranets/wp2.htp

 Basic format for reports   and   handbooks (when available online):   

J. K. Author. “Title of report,” Company. City, State, Country. Rep. no., (optional: vol./issue), Date. [Online] Available: site/path/file

Examples:  

[18]   R. J. Hijmans and J. van Etten, “Raster: Geographic analysis and modeling with raster data,” R Package Version 2.0-12, Jan. 12, 2012. [Online]. Available: http://CRAN.R-project.org/package=raster

[19]   Teralyzer. Lytera UG, Kirchhain, Germany [Online]. Available: http://www.lytera.de/Terahertz_THz_Spectroscopy.php?id=home, Accessed on: Jun. 5, 2014

 

Basic format for computer programs and electronic documents (when available online):

Legislative body. Number of Congress, Session. (year, month day). Number of bill or resolutionTitle. [Type of medium]. Available: site/path/file

NOTE: ISO recommends that capitalization follow the accepted practice for the language or script in which the information is given.

Example:

[20]   U.S. House. 102nd Congress, 1st Session. (1991, Jan. 11). H. Con. Res. 1, Sense of the Congress on Approval of Military Action. [Online]. Available: LEXIS Library: GENFED File: BILLS

 Basic format for patents (when available online):

Name of the invention, by inventor’s name. (year, month day). Patent Number [Type of medium]. Available: site/path/file

Example:

[21]   Musical toothbrush with mirror, by L.M.R. Brooks. (1992, May 19). Patent D 326 189

 [Online]. Available: NEXIS Library: LEXPAT File:   DES

 

Basic format for conference proceedings (published):

J. K. Author, “Title of paper,” in Abbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), Country, year, pp. xxxxxx.

Example:

[22]   D. B. Paynand JR. SternWavelength-switched pas- sively coupled single-mode optical network,” in Proc. IOOC-ECOC, Boston, MA, USA, 1985, 
pp. 585–590.

Example for papers presented at conferences (unpublished):

[23]   D. Ebehard and E. Voges, Digital single sideband detection for interferometric sensors,” presented at the 2nd Int. Conf. Optical Fiber Sensors, Stuttgart, Germany, Jan. 2-5, 1984.

 

Basic format for patents:

J. K. Author, “Title of patent,” U.S. Patent x xxx xxx, Abbrev. Month, day, year.

Example:

[24]   G. Brandli and M. Dick, “Alternating current fed power supply,”  U.S. Patent 4 084 217, Nov. 4, 1978.

Basic format for theses (M.S.) and dissertations (Ph.D.):

a) J. K. Author, “Title of thesis,” M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

b) J. K. Author, “Title of dissertation,” Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

[25]   J. O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, USA, 1993.

[26]   N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow,” M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.

Basic format for the most common types of unpublished references:

a) J. K. Author, private communication, Abbrev. Month, year.

b) J. K. Author, “Title of paper,” unpublished.

c) J. K. Author, “Title of paper,” to be published.

Examples:

[27]   A. Harrison, private communication, May 1995.

[28]   B. Smith, “An approach to graphs of linear forms,” unpublished.

[29]   A. Brahms, “Representation error for real numbers in binary computer arithmetic,” IEEE Computer Group Repository, Paper R-67-85.

 

Basic formats for standards:

a) Title of Standard, Standard number, date.

b) Title of Standard, Standard number, Corporate author, location, date.

Examples:

[30]   IEEE Criteria for Class IE Electric Systems, IEEE Standard 308, 1969.

[31]   Letter Symbols for Quantities, ANSI Standard Y10.5-1968.

 

Article number in reference examples:

[32]   R. Fardel, M. Nagel, F. Nuesch, T. Lippert, and A. Wokaun, “Fabrication of organic light emitting diode pixels by laser-assisted forward transfer,” Appl. Phys. Lett., vol. 91, no. 6, Aug. 2007, Art. no. 061103. 

[33]   J. Zhang and N. Tansu, “Optical gain and laser characteristics of InGaN quantum wells on ternary InGaN substrates,” IEEE Photon. J., vol. 5, no. 2, Apr. 2013, Art. no. 2600111

 Example when using et al.:

[34]    S. Azodolmolky et al., Experimental demonstration of an impairment aware network planning and operation tool for transparent/translucent optical networks,” J. Lightw. Technol., vol. 29, no. 4, pp. 439–448, Sep. 2011. 

 

No article submission or processing fee is charged from the articles submitted to our journal.