Amaç ve Kapsam

Türkiye’de sanat ve tasarım alanındaki ilgili kişilere ve kurumlara teori ve uygulamada katkı sağlamayı, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı, yeni eğilimlere ve gelişmelere odaklanan, günceli ve geleceği tartışan makalelerin yayınlanmasını hedeflemektedir.

Lokum Sanat ve Tasarım Dergisi’nin yayın kapsamında;
* Güzel Sanatlar Temel Alanı (Geleneksel Türk Sanatları, Müzik, Plastik Sanatlar, Sahne Sanatları, Sinema, Tasarım, Taşınabilir Kültür Varlıkları /Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu) ve bu sanat alanlarının eğitimine yönelik konular yer almaktadır. 


Yayımlanma Ayları
Şubat Ağustos

12625012024112717.jpg

LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi - Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Tel: +90 370 418 86 68        E-posta: lokumstd@karabuk.edu.tr 
İnternet Adresi: https://lokumstd.karabuk.edu.tr/ 

88x31.png
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.