Amaç ve Kapsam

Türkiye’de sanat ve tasarım alanındaki ilgili kişilere ve kurumlara teori ve uygulamada katkı sağlamayı, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı, yeni eğilimlere ve gelişmelere odaklanan, günceli ve geleceği tartışan makalelerin yayınlanmasını hedeflemektedir.

Lokum Sanat ve Tasarım Dergisi’nin yayın kapsamında;
* Güzel Sanatlar Temel Alanı (Geleneksel Türk Sanatları, Müzik, Plastik Sanatlar, Sahne Sanatları, Sinema, Tasarım, Taşınabilir Kültür Varlıkları /Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu) ve bu sanat alanlarının eğitimine yönelik konular yer almaktadır.