Dergi Kurulları

YAYINCI

DERGİNİN SAHİBİ
Karabük Üniversitesi Adına
Prof. Dr. Refik POLAT (REKTÖR)

YAYIN YÖNETMENİ
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Adına
Prof. Dr. Anıl ERTOK (DEKAN)

EDİTÖR

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim/Resim-iş Eğitimi, Güzel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Baskı Resim, Disiplinler Arası Sanat, Görsel Tasarım, Resim

EDİTÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TUNÇ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5983-6695 Türkiye
Baskı Resim, Resim, Sanat Tarihi

KURULLAR

YAYIN KURULU
Prof. Elena CECCONI, Conservatory of Music "G. Nicolini", İTALYA
Doç. Dr. Meral BATUR, Karabük Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Raşit ESEN, Karabük Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Diana ANDREESCU, Universitatea de Vest, ROMANYA
Doç. Dr. Tomas PABEDINSKAS, Vytautas Magnus University, LİTVANYA
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Bircan BİLGİN, Karabük Üniversitesi, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOCALAN, Karabük Üniversitesi, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Cemal ÖZCAN, Karabük Üniversitesi, TÜRKİYE

YABANCI DİL DÜZELTME
Öğr. Gör. Volkan AYDIN, Karabük Üniversitesi, TÜRKİYE

SEKRETERYA

Arş. Gör. Hilal SANSAR, Karabük Üniversitesi, TÜRKİYE
Arş. Gör. Zübeyde UZUN, Karabük Üniversitesi, TÜRKİYE

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

* (Soyadı sırası ile)

Prof. Zeliha AKÇAOĞLU, Anadolu University
Prof. Dr. Serap BUYURGAN, Başkent University
Prof. Elena CECCONI, Conservatory of Music "G. Nicolini" (Italy)
Prof. Necla COŞKUN, Anadolu University
Prof. Rıdvan COŞKUN, Anadolu University
Prof. Şemsettin EDEER, Anadolu University
Prof. Dr. Hüseyin ELMAS, Gazi University
Prof. Dr. Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ, Anadolu University
Prof. Dr. Güler ERTAN, İstanbul Arel University
Prof. Dr. Selahattin GANİZ, İstanbul Arel University
Prof. Serkan İLDEN, Kastamonu University
Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN, Ankara University
Prof. A. Dilek KIRATLI, Anadolu University
Prof. Dr. Naila MIRZAYEVA, Karabük University
Prof. Dr. İsmail Özgür SOĞANCI, Anadolu University
Prof. Leyla Varlık ŞENTÜRK, Anadolu University
Prof. Dr. Adnan TEPECİK, Başkent University
Prof. Dr. Serdar TUNA, Mehmet Akif Ersoy University
Prof. Dr. Burçin TÜRKCAN, Anadolu University
Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli University
Prof. Dr. Şehnaz YALÇIN, Marmara University
Prof. Dr. Ali Nail YAPICI, Çanakkale Onsekiz Mart University
Assoc. Prof. Dr. Şemsi ALTAŞ, Niğde Ömer Halisdemir University
Assoc. Prof. Dr. Diana ANDREESCU, Universitatea de Vest (Romania)
Assoc. Prof. Dr. Fatih BALCI, Çanakkale Onsekiz Mart University
Assoc. Prof. Dr. Ceyhun BERKOL, İstanbul Arel University
Assoc. Prof. Dr. Muhammet BİLGEN, Kastamonu University
Assoc. Prof. Dr. Timur BİLİR, Mimar Sİnan Güzel Sanatlar University
Assoc. Prof. Dr. Funda NALDAN CİMİNLİ, Erzincan Binali Yıldırım University
Assoc. Prof. Dr. Kübra ŞAHİN ÇEKEN, İstanbul Nişantaşı University
Assoc. Prof. Dr. Aşkın ÇELİK, Manisa Celal Bayar University
Assoc. Prof. Dr. Eda ÖZ ÇELİKBAŞ, Karabük University
Assoc. Prof. Dr. Yasin DÖNMEZ, Karabük University
Assoc. Prof. Dr. Ozan EROY, Karabük University
Assoc. Prof. Dr. Ayşen Esra BÖLÜKBAŞI, ERTÜRK Karabük University
Assoc. Prof. Dr. Ülkü GEZER, İstanbul Arel University
Assoc. Prof. Dr. Ümit GEZGİN, Marmara University
Assoc. Prof. Dr. Figen GİRGİN, Trakya University
Assoc. Prof. Dr. Merve TUNA KAYILI, Karabük University
Assoc. Prof. Dr. Esin de Thorpe MILLARD, Ege University
Assoc. Prof. Dr. Beyza ONUR, Karabük University
Assoc. Prof. Dr. Feryal BEYKAL ORHUN, Pamukkale University
Assoc. Prof. Dr. Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER, Bartın University
Assoc. Prof. Dr. Aylin ÖZCAN, Çanakkale Onsekiz Mart University
Assoc. Prof. Dr. Döndü Tülay ÖZKUL, Malatya Turgut Özal University
Assoc. Prof. Dr. Tomas PABEDINSKAS, Vytautas Magnus University (Lithuania)
Assoc. Prof. Dr. Ömer Bilgehan SONSEL, Gazi University
Assoc. Prof. Dr. Banu BULDUK TÜRKMEN, Hacettepe University
Assoc. Prof. Dr. Şeyda ÜSTÜNİPEK, İstanbul Arel University
Assist. Prof. Dr. Musa AK, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Köksal BİLİRDÖNMEZ, Kastamonu University
Assist. Prof. Dr. Çiğdem BOGENÇ, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Sebahat KILIÇ BÜLBÜL, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Aziz COŞKUN, Bitlis Eren University
Assist. Prof. Dr. Yasin ÇAKMAK, Mimar Sinan Güzel Sanatlar University
Assist. Prof. Dr. Pınar ÇANAKÇI ÇAVDUR, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Pınar ATLI DANAPINAR, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Neslihan Dilşad DİNÇ, Bitlis Eren University
Assist. Prof. Dr. Can DOĞAN, Bolu Abant İzzet Baysal University
Assist. Prof. Dr. Durmuş GÜR, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Serap YILDIZ İLDEN, Kastamonu University
Assist. Prof. Dr. Koray İLGAR, Trabzon University
Assist. Prof. Dr. Ali Rıza KANAÇ, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Bedirhan KARAKURLUK, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Ege KAYA KÖSE, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Serdar KUL, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Bahattin ODABAŞI, İstanbul Arel University
Assist. Prof. Dr. Nuri ÖZÇELİK, İstanbul Topkapı University
Assist. Prof. Dr. Asuman ÖZDEMİR, Karabük University
Assist. Prof. Dr. ÇAĞLA SERİN ÖZPARLAK, Gazi University
Assist. Prof. Dr. Övgü ÖZPARLAK, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Ezgi SABANCI POLAT, İstanbul Arel University
Assist. Prof. Dr. Elif YAYGINGÖL ŞEHİRLİ, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Özlem AYVAZ TUNÇ, Ondokuz Mayıs University
Assist. Prof. Dr. Gonca TÜRK, İstanbul Arel University
Assist. Prof. Dr. Hasan Sami YAYGINGÖL, Karabük University
Assist. Prof. Dr. Enver YOLCU, Çanakkale Onsekiz Mart University
Assist. Prof. Dr. Gözde ZENGİN, Karabük University
Lect. PhD. Simge YÜCEEL DİNÇ, İstanbul Arel University
Lect. PhD. Gülcan ERTAN HACISÜLEYMANOĞLU, Karabük University
Lect. PhD. Milad HAJİAMİRİ, Karabük University
PhD Javad KHALAJ, Industrial Designer (United States of America)