Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Karabük Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli okurlar ve yazarlar, 
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi resmi yayın organı olan LOKUM Sanat ve Tasarım Dergimizin yayın hayatına başlamasından duyduğumuz gurur ve mutluluğu sizlerle paylaşıyoruz.
Dergimize adını veren lokum; Safranbolu İlçemizin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinin başında yer almaktadır. Osmanlı’dan günümüze ulaşan geleneksel lezzetimiz sahip olduğu özellikleri sayesinde yalnızca mutfaklarımıza değil dilimize de yerleşmiştir. Türkçede güzel olan işler için ‘lokum gibi’ deyimi kullanılmaktadır. Biz de bu adı seçerek hem kültürel değerlerimizi tanıtmayı hem de güzel olan işler ortaya koymayı amaçladık.
Dergimiz, sanat ve tasarım alanında çağımızın güncel yaklaşımlarını ortaya koyan teori, araştırma ve uygulamaya dayalı bilimsel araştırmaları yayınlayan açık erişimli uluslararası hakemli akademik bir elektronik dergidir. Sanat ve tasarım alanındaki ilgili kişilere ve kurumlara teori ve uygulamada katkı sağlamayı, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı, yeni eğilimlere ve gelişmelere odaklanan, günceli ve geleceği tartışan makalelerin yayınlanmasını hedeflemektedir. Güzel Sanatlar Temel Alanı (Geleneksel Türk Sanatları, Müzik, Plastik Sanatlar, Sahne Sanatları, Sinema, Tasarım, Taşınabilir Kültür Varlıkları /Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu) ve bu sanat alanlarının eğitimine yönelik konular dergimizin yayın kapsamında yer almaktadır.
Derginin her aşamasında desteklerini esirgemeyen ve doğuşuna tanıklık eden bilim ve danışma kurulu üyelerimize, yayın kurulumuza ve fakültemiz akademik personeline içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yılda 2 kez yayınlamayı planladığımız dergimizin siz değerli destekçilerimiz sayesinde çok daha iyi noktalara ulaşacağına inanıyorum. Saygılarımla… 

12.10.2022

Dr. Öğr. Üyesi Evrim ÇAĞLAYAN

Araştırma Makalesi

EXAMINING THE INTERACTION OF PERCEIVED LEGIBILITY AND SENSE OF FAMILIARITY IN THE STREETS OF HASKÖY, BEYOĞLU