Etik İlkeler ve Yayın Politikası

LOKUM, akademik yayıncılığın tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda yazarlar, okuyucular, araştırmacılar, hakemler, editörler ve yayın kurulu üyeleri etik ilkelerin gerektirdiği standartları karşılamak zorunda olup, tüm paydaşların etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir. LOKUM, etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak “Yayın Etik Komitesi - Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından yayınlanan ilkeleri benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedir.

Yazar(lar), makalelerinin telif haklarını kısıtlama olmaksızın saklı tutarlar, ancak dergide yayınlanan makalelerinin içeriğinden kendileri sorumludur. Yazar(lar) ayrıca makalelerini yayınlamak için LOKUM'a münhasır olmayan ilk yayın haklarını verir. Yazar(lar), makalelerinin içeriğinin LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi sahibini, editörünü, yardımcı editörlerini veya yayın ve danışma kurulu üyelerini bağlamadığını onaylar. Yazar(lar), makalelerinin özgün olduğunu, daha önce yayımlanmadığını veya başka bir yerde yayımlanmak üzere olmadığını beyan eder. LOKUM tamamen açık erişimli bir dergidir ve yayınladığı makalelere herhangi bir kısıtlama, abonelik veya gereklilik olmaksızın ücretsiz ve sınırsız erişim sağlar. Açık erişim politikasına dayalı olarak dergi, okuyucuların makalelerinin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya makalelerinin tam metinlerine bağlantı vermesine ve okuyucuların bunları diğer herhangi bir yasal amaç için kullanmalarına izin verir. Böylece LOKUM, araştırmacıların (atıfta bulunmaları ve yeni çalışmalarını aynı koşullar altında lisanslamaları koşuluyla), ticari olmayan bir şekilde web sitesinde yayınlanan makaleleri yeniden düzenlemesine, uyarlamasına ve geliştirmesine izin verir. LOKUM, açık erişim politikası nedeniyle, yayınladığı makalelerin başkaları tarafından ticari olarak paylaşılmasına izin vermez. Yayınlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Yayın kurulu, gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yazar(lar)ın yayınlanan yazısı, gerekli görüldüğü takdirde, yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Milli birlik ve beraberliği sakatlayan, kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici yazılar kabul edilmemektedir. Yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.
TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Bu karar gereği; dergimize gönderilen ve bu kapsamda içinde yer alan tüm çalışmalarda "Etik Kurul Onayı" mutlaka alınmış olmalı ve ‘onay yazısı’ makale ile birlikte dergiye iletilmelidir.

12625012024112717.jpg

LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi - Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Tel: +90 370 418 86 68        E-posta: lokumstd@karabuk.edu.tr 
İnternet Adresi: https://lokumstd.karabuk.edu.tr/ 

88x31.png
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.