Etik İlkeler ve Yayın Politikası

LOKUM, akademik yayıncılığın tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda yazarlar, okuyucular, araştırmacılar, hakemler, editörler ve yayın kurulu üyeleri etik ilkelerin gerektirdiği standartları karşılamak zorunda olup, tüm paydaşların etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir. LOKUM, etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak “Yayın Etik Komitesi - Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından yayınlanan ilkeleri benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedir.
LOKUM'da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yayınlanan yazıların tüm hakları LOKUM'a ait olup editörün izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Yayınlanmış yazıdan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
Yayın kurulu, gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yazar(lar)ın yayınlanan yazısı, gerekli görüldüğü takdirde, yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Milli birlik ve beraberliği sakatlayan, kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici yazılar kabul edilmemektedir. Yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.
TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Bu karar gereği; dergimize gönderilen ve bu kapsamda içinde yer alan tüm çalışmalarda "Etik Kurul Onayı" mutlaka alınmış olmalı ve ‘onay yazısı’ makale ile birlikte dergiye iletilmelidir.