Başvuru ve Değerlendirme Süreci

LOKUM’a gönderilen makale daha önce herhangi bir dergide yayımlanmamış veya eş zamanlı olarak başka bir dergide yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bu durumun tespiti halinde makale reddedilir. LOKUM’a gönderilen tüm makaleler ön değerlendirme ve hakem değerlendirme olmak üzere iki aşamalı incelemeye tabidir. LOKUM’a gönderilen makale öncelikle editör tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Editör tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme sonucunda; derginin amaç ve kapsamına uymayan, yayın politikalarını karşılamayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve etik kontrolü geçemeyen makale yazar(lar)a iade edilir. Ön değerlendirmeyi geçen makale editör tarafından intihal yüzdesinin belirlenmesi amacı incelenir. İnceleme sonucunda benzerlik oranı %24 ve üzeri olan makale yazar(lar)a bildirilir ve sınıra çekmesi istenir. Lisansüstü tezlerden türetilen makaleler için (metin içinde belirtilmek şartıyla) bu oran benzerlik raporu içeriğinde yapılacak incelemeye göre belirlenir. Ön değerlendirme ve intihal incelemesi sonucunda uygun görülen makale editör tarafından hakem değerlendirme süreci kapsamında körleme yöntemi ile alanında uzman iki hakeme gönderilir. Değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında yazar ve hakem isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur. Hakem, 5 (beş) gün içerisinde hakemliği kabul ettiğini beyan etmek zorundadır. Değerlendirmeyi kabul eden hakemler, değerlendirdikleri makaleler hakkında hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermiş kabul edilir.
Hakem değerlendirmeleri genel olarak makalenin özgünlüğü, yöntemi, bulguları ve sonuçları kapsamında yapılır. Makale değerlendirme süreci en fazla 2 (iki) aydır. Hakemler bir makale için uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekli görmeleri halinde düzeltme talep edebilir. Yazar(lar) yayın kurulunun değerlendirmelerini ve hakemlerin değerlendirme raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Hakem değerlendirme raporlarının olumlu olması durumunda makale editör tarafından yayın kuruluna gönderilir. Yayın kurulunun da onayı ile makale yayın sırasına alınır. Bir hakemin olumsuz rapor belirtmesi durumunda makale ya üçüncü hakeme gönderilir ya da editörün kararına sunulur. Üçüncü hakeme gönderilme durumunda, hakemin değerlendirme raporuna göre makalenin yayın durumu olumlu veya olumsuz belirlenmiş olunur. Süreç ile ilgili olarak yazar(lar) sürekli bilgilendirilir.

İş Akış Şeması için tıklayınız.

Son Güncelleme Zamanı: 7.03.2024 15:21:31

12625012024112717.jpg

LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi - Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Tel: +90 370 418 86 68        E-posta: lokumstd@karabuk.edu.tr 
İnternet Adresi: https://lokumstd.karabuk.edu.tr/ 

88x31.png
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.