İletişim Bilgileri

Editör

Evrim Çağlayan
KARABUK UNIVERSITY
lokumstd@karabuk.edu.tr

*Dergi ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi lütfen bu adrese iletiniz.
*Please send your questions, comments and suggestions about the journal to this address.


Editör Yardımcısı

Mustafa TUNÇ
KARABUK UNIVERSITY
mustafatunc@karabuk.edu.tr

Teknik İletişim

Mustafa Tunç
KARABUK UNIVERSITY
mustafatunc@karabuk.edu.tr

12625012024112717.jpg

LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi - Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Tel: +90 370 418 86 68        E-posta: lokumstd@karabuk.edu.tr 
İnternet Adresi: https://lokumstd.karabuk.edu.tr/ 

88x31.png
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.