Yazım Kuralları

LOKUM, makalelerin şekilsel bütünlüğü ve okunabilirliği açısından tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile yayınlanma/baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin doğabilecek maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir. Kabul aşamasından sonra baskı hali hazırlanan makalelere; yazar(lar)a ilişkin bilgiler (unvan, ad ve soyadı, çalıştığı kurum, şehir, e posta adresi, Orcid ID) eklenir. Makalenin yayınlanacağı sayı ve tarih konusunda yazar(lar) bilgilendirilir.
LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi Yazım Kuralları hazırlanan örnek makale şablonu içinde belirtilmiştir. Dergimize gönderilecek makalelerin aşağıda yer alan şablona göre hazırlanması, Yayın Hakları Devir Sözleşmesi ve Etik Kurul kararıyla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 Örnek Makale Şablonu için  tıklayınız. 

 Yayın Hakları Devri Sözleşmesi için  tıklayınız. 

Etik Kurul kararı gerektirmeyene çalışmalar için aşağıdaki form doldurulmalı ve makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

 Etik Kurul Beyan Formu