Yazım Kuralları

LOKUM, makalelerin şekilsel bütünlüğü ve okunabilirliği açısından tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile yayınlanma/baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin doğabilecek maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir. Kabul aşamasından sonra baskı hali hazırlanan makalelere; yazar(lar)a ilişkin bilgiler (unvan, ad ve soyadı, çalıştığı kurum, şehir, e posta adresi, Orcid ID) eklenir. Makalenin yayınlanacağı sayı ve tarih konusunda yazar(lar) bilgilendirilir.
LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi Yazım Kuralları hazırlanan örnek makale şablonu içinde belirtilmiştir. Dergimize gönderilecek makalelerin aşağıda yer alan şablona göre hazırlanması, Yayın Hakları Devir Sözleşmesi, Etik Kurul kararı ve Yapay Zeka Taahhütnamesi ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 Örnek Makale Şablonu  için tıklayınız. 

 Yayın Hakları Devri Sözleşmesi  için tıklayınız. 

Etik Kurul kararı gerektirmeyen çalışmalar için aşağıdaki form doldurulmalı ve makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

 Etik Kurul Beyan Formu 

Yapay Zeka Taahhütnamesi sorumlu yazar tarafından imzalanmalı ve makale ile birlikte ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

 Yapay Zeka Taahhütnamesi  için tıklayınız.

Son Güncelleme Zamanı: 6.03.2024 10:25:55

12625012024112717.jpg

LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi - Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Tel: +90 370 418 86 68        E-posta: lokumstd@karabuk.edu.tr 
İnternet Adresi: https://lokumstd.karabuk.edu.tr/ 

88x31.png
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.