e-ISSN: 2791-7320
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Muş Alparslan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAUNEFDER), eğitim ile ilgili alanlardaki teorik ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir.

Araştırmacılara dergimize gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Dergimizin Aralık sayısı 2(2) için makale kabulü için belirlenen süre 17 Kasım itibariyle sona ermiştir. Haziran sayısı 3(1) için makale kabulü 1 Ocak 2023 ile 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Dergimiz için TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin başvurusu yapılmıştır. İzleme sürecinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede dizinleme başvurumuzun kabul edildiği duyurusunu paylaşmayı ümit ediyoruz. 

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Ocak 2023 Bitiş: 15 Mayıs 2023

2022 - Cilt: 2 Sayı: 2

Bilgilendirme