e-ISSN: 2791-7320
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Muş Alparslan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAUNEFDER), eğitim ile ilgili alanlardaki teorik ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir.

Araştırmacılara dergimize gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Dergimizin Haziran sayısı için makale kabulü için belirlenen süre 15 Mayıs itibariyle sona ermiştir. Aralık sayısı için makale kabulü 15 Haziran 2022 ile 15 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 15 Haziran 2022

2022 - Cilt: 2 Sayı: 1