e-ISSN: 2791-7320
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Muş Alparslan Üniversitesi
Kapak Resmi

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAUNEFDER), eğitim ile ilgili alanlardaki teorik ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergimiz 1 Ocak 2024 itibariyle Haziran 4(1) sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Makale kabulü için son tarih 1 Haziran 2024'tür.

Dergimiz tarafından ULAKBİM aracılığıyla Crossref'e yapılan DOI başvurusu kabul edilmiş olup 2023 yılı Aralık sayısı itibariyle dergimizde yayımlanan her bir makaleye DOI numarası verilecektir. Yazarlarımızın ve okuyucularımızın bilgisine sunarız.

Dergimiz için TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin başvurusu yapılmıştır. İzleme sürecinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede dizinleme başvurumuzun kabul edildiği duyurusunu paylaşmayı ümit ediyoruz.