Sayı: 10

Yıl: 2020

FİLOLOJİ

EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL ALANI

GÜZEL SANATLAR

İLAHİYAT

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER

Yayın Değerlendirme


DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren MECMUA Sosyal Bilimler Alanında Yayımlanan

Uluslararası Hakemli Bir Dergidir