Hakem Rehberi

Hakemlerin Sorumlulukları

Değerlendirme Sürecine Katkı

 • Dergimizde Yayın Kurulu değerlendirmesinden geçen araştırmalar (Araştırma makaleleri, çeviriler) çift taraflı kör hakemlik esası kapsamında alanında uzman hakemlerin incelemesine tabi tutulmaktadır.
 • Hakem, sistem üzerinden atandığı ve görevi kabul ettiği andan itibaren değerlendirme sürecinde “Hakem Değerlendirme Kriterleri”ni dikkate almakta yükümlüdür.
 • Makale ile ilgili diğer makale, eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını işaret eder.
 • Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır.
 • Herhangi bir nedenle makaleyi incelemeyeceği durumunda derhal editörü bilgilendirmelidir.

Gizlilik

 •  Hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir araştırmada yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmamalıdır.
 • Hakemler, inceleme için gönderilen çalışmaların yazarların özel mülkü olduğunu kabul eder. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.
 • Değerlendirme yapan hakemlerin isimleri açıklanmaz/yayınlanmaz.
 • Dergimizde çift taraflı kör hakemlik uygulandığından makale dosyasında yazar/hakem bilgileri yer almaz. Hakem/yazarların Dergipark’a yükledikleri dosyalardan dosya bilgileri editoryal ekip tarafından silinmektedir.

Tarafsızlık

 • Hakemler incelediği araştırmaların yayımlanma kararında objektif olmalıdır.
 • Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır.
 • Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.

Etik

 • Hakemlerin, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında çalışmada etik ihlal, intihal, vb. tespit etmesi halinde Editöre iletmesi gerekmektedir.

Çıkar çatışmaları

 • Hakem değerlendirmesi sürecinde herhangi bir çıkar çatışması ve uzmanlık alanı dışında atama durumu söz konusu olduğunda Editöre durumu arz etmesi ve gerekirse hakemlikten çekilmesi önerilmektedir.

Ücret

 • Hakemlere inceleme/değerlendirme işlemleri için herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.

26511