Telif Hakkı Bildirimi

Yazarın Telif Hakkı

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, makalelerin yazarlarından telif haklarını devretmelerini istemez. Yazarlar (veya işverenleri) makaledeki telif haklarını elinde tutar. Yazarlardan tek istediğimiz CC BY-NC lisansı kapsamında yayını kabul etmesidir. Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi tarafından yayınlanan tüm makaleler (araştırmayı kimin finanse ettiğine bakılmaksızın) açık erişim olarak yayınlanır ve CC BY-NC açık erişim lisansı şartlarına uygun olarak yeniden kullanımına izin verilir.

Yazarlar, Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi’inde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.
Yazarlar dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen Telif Hakkı Sözleşmesi'ni okurlar ve ıslak imzalı bir kopyasını da dergi sistemine yüklerler.

 • Sunulan makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
 • Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
 • Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
 • Makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak için sunulmadığını,
 • Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
 • Yazarlar, bu Dergiye, makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.
 • Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
 • Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.
 • Makale ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi’nin Açık Erişim Lisansı:

Lisans: CC BY-NC
Gömülü Lisanslar: Evet. Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.
Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.
Açık Erişime Başlama Tarihi: 2019
Yayım Türü: Açık Erişim
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/mesned 
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mesned/lockss-manifest 
RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mesned/rss-feeds 

Open Citations: Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, atıf verilerini Initiative for Open Citations I4OC aracılığıyla açmayı seçmiştir.
Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. Bu nedenle;
 • Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2019-2022 yılları arasında CC-BY-NC ND lisansı ile yayına devam ederken yayın kurulunun kararı ile 2022 yılından itibaren tüm akademik makaleleri Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı kapsamında yayınlamaya başlamıştır.
 • Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır.
 • Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır.
 • Tüm makalelerimizi Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) kapsamında yayınlıyoruz. Bu lisans makaleleri, yazarın ve herhangi bir ticari olmayan kuruluşun, CC-BY-NC lisansına uygun olmak kaydıyla, ticari olmayan kullanımlar için yeniden kullanmalarına izin verir. Ancak ticari kullanıcılar veya ticari kullanım için Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisinden izin alınmalıdır. Makalelerde CC BY-NC lisansı belirtilir.
 • Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine https://dergipark.org.tr/tr/pub/mesned   adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir: 

 • Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
 • Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.
 • Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
 • Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
 • Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız. 
 • Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.

26511