Cilt: 7 - Sayı: 1, 30.06.2017

Yıl: 2017

Derleme Makaleler

Derleme

5. WAVELET ANALİZ TEKNİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI

Araştırma Makalesi

8. L-BULANIK ESNEK GRUPLAR

Araştırma Makalesi

11. DARBOUX VECTOR FIELD OF THE THIRD ORDER MANNHEIM PARTNER CURVE IN