Ortadoğu Etütleri
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-1557 | e-ISSN 2687-430X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Ortadoğu Araştırmaları Derneği | https://orsam.org.tr/tr/yayinlar/ortadogu-etutleri-dergisi/


Ortadoğu Etütleri Dergisi, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 kez, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlanan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergimiz yıl içerisinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın makale kabul etmektedir. Ancak makalenizin yayınlanmasını hedeflediğiniz sayı için belirlenen takvime uymanızda fayda vardır.

Dergimiz, Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index Islamicus, Index Copernicus, International Bibliography of the Social Sciences (IBBS), Worldwide Political Science Abstracts (WPSA), Google Scholar, MIAR, Asos Index, Ideal Online, WorldCat, CEEOL, ROAD, EZB, BASE, SCIPIO, J-Gate, JurnalTOCs ve İlahiyat Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.

Dergimizin; amaç ve kapsamı, yazım kuralları, iletişim bilgileri, yayın kurulu, etik kurallar, yayın politikası, açık erişim bildirimi, telif hakları politikası, intihal politikası ve değerlendirme ve hakem süreci bilgilerine ulaşmak için sağ taraftaki blokları kullanabilirsiniz.

İlave sorularını için, ortadoguetutleri@orsam.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Ortadoğu Etütleri

ISSN 1309-1557 | e-ISSN 2687-430X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Ortadoğu Araştırmaları Derneği | https://orsam.org.tr/tr/yayinlar/ortadogu-etutleri-dergisi/
Kapak Resmi


Ortadoğu Etütleri Dergisi, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 kez, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlanan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergimiz yıl içerisinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın makale kabul etmektedir. Ancak makalenizin yayınlanmasını hedeflediğiniz sayı için belirlenen takvime uymanızda fayda vardır.

Dergimiz, Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index Islamicus, Index Copernicus, International Bibliography of the Social Sciences (IBBS), Worldwide Political Science Abstracts (WPSA), Google Scholar, MIAR, Asos Index, Ideal Online, WorldCat, CEEOL, ROAD, EZB, BASE, SCIPIO, J-Gate, JurnalTOCs ve İlahiyat Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.

Dergimizin; amaç ve kapsamı, yazım kuralları, iletişim bilgileri, yayın kurulu, etik kurallar, yayın politikası, açık erişim bildirimi, telif hakları politikası, intihal politikası ve değerlendirme ve hakem süreci bilgilerine ulaşmak için sağ taraftaki blokları kullanabilirsiniz.

İlave sorularını için, ortadoguetutleri@orsam.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Güncel Duyuru

.

Google Scholar