Cilt: 4 Sayı: 2, 8.09.2021

Yıl: 2021

Araştırma

Olgu Sunumu

Derleme

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 0000-0003-3586-6237
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Prof. Dr. Duygu ARIKAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Assoc. Prof. Wegdan BANI-ISSA College of Health Sciences, Nursing Department, University of Sharjah, United Arab EmiratesUniversity of Sharjah, UAE 0000-0001-8551-9052
Diabetes, public health, women health
Doç. Dr. Sergül DUYGULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri, Hemşirelikte Yönetim
Prof. Ayla GÜRSOY ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3585-4500
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Prof. Dr. Gørill HAUGAN Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU, NORWAY 0000-0003-0090-6462
Public Health and Nursing
Prof. Dr. Sevilay HİNTİSTAN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Nefroloji, Romatoloji ve Artrit, Onkoloji ve Karsinogenez, Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Eğitimi, Hemşirelik Esasları
Prof. Dr. Gulbu TANRIVERDI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Halk Sağlığı Hemşireliği
Doç. Dr. Sevim ULUPINAR İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 0000-0003-1208-2042
Hemşirelik, Hemşirelik Eğitimi