ISSN: 2980-0889
e-ISSN: 2980-0625
Başlangıç: 2023
Yayımcı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Periodicum Iuris, uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergide, hukuk ve hukukla ilişkili alanlarda yazılmış, yerel ve evrensel literatüre yenilik katmak amacında olan, orijinal ve bilimsel çalışmalara yer verilir. Dergimiz, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) sayı olarak elektronik ve basılı şekilde yayımlanır.

Dergiye gönderilen tüm çalışmalar, gerekli hâllerde yayın kurulunun da görüşü alınmak suretiyle Dergi Editoryası tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Derginin bilimsel yayıncılık standartları gereğince uygun bulduğu makaleler ancak bu süreçten sonra hakem incelemesine gönderilir.

Dergimiz TR Dizin izleme sürecindedir.