e-ISSN: 2619-9688
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Teknik Üniversitesi
Kapak Resmi
       

22. SAYI İÇİN MAKALE BAŞVURULARI
2022 Bahar döneminde yayımlanacak olan 22. Sayı için makale başvuru süreci devam etmektedir. Yenilenen başvuru koşulları ve dergi politikası için Etik İlkeler ve Yayın Politikası ile Yazım Kuralları başlıkları gözden geçirilmelidir. 

Başvuru İçin Gerekenler

Başvuru sırasında Makale Şablonu'na göre düzenlenmiş Tam Metin dosyası, Kapak Sayfası ve Telif Hakkı Anlaşması Formu'nun (ıslak imzalı ve taranmış şekilde) eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Raporu'nun önceden alınması ve makalenin yöntem bölümünde belge bilgilerine (kurul adı, tarihi ve karar sayı) atıfta bulunulması gerekmektedir.


Derginin arşivi bu sayfaya aktarılacaktır.

Aktarım tamamlanıncaya kadar arşive http://porteakademik.itu.edu.tr/yayin-arsivi linkinden ulaşabilirsiniz.

2021 - Sayı: 21

Araştırma Makalesi

1. Using Audio Loops for Instrument Family Recognition in Machine Learning Tasks

Araştırma Makalesi

2. Exploring Live Coding as Performance Practice

Araştırma Makalesi

ALİ RİFAT ÇAĞATAY’IN KOLEKSİYONUNDAKİ HDEF 8 İSİMLİ HAMPARSUM DEFTERİNDE YER ALAN GÜNÜMÜZ NOTASINA ÇEVİRİLMİŞ NAKIŞ BİÇİMİNDE BESTELENMİŞ ESERLERİN BİÇİM ANALİZİ

Creative Commons Lisansı
Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.