Cilt: 2 Sayı: 2, 29.12.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Rusuh Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir. Rusuh Dergisi, özgün makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi dini araştırmalar alanına dair çeşitli çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Rusuh Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, dini araştırmalar alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamaktadır. 

Derginin kapsamına Temel İslam Bilimleri'nden Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı alanları; Felsefe ve Din Bilimleri'nden İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık alanları; İslam Tarihi ve Sanatları'ndan İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki alanları ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanından çalışmalar girmektedir.

Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce hazırlanmış bilimsel çalışmalar da yayımlanabilir.

 Bir sayıda aynı yazarın birden fazla çalışması yayınlanamaz.
Yazarların tek yazar olarak iki sayı üst üste yazıları yayınlanmaz. Başka yazarlar ile birlikte yayınlanabilir.

• Dergiye gönderilen yazılar İSNAD Atıf Sistemi'ne (İSNAD II Dipnotlu Versiyon) göre hazırlanmalıdır. www.isnadsistemi.org
• Sayfa Düzeni
• Dergiye gönderilen yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üstten 3 cm, alt ve sağ ve soldan 2.5 cm kenar boşluğu bırakılarak 1,15 satır aralıklı, iki yana yaslı, ilk satır 1 cm girintili, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılarak, 11 punto Cambria yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
• Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce ve Arapça çalışmalar da kabul edilmektedir.
• Yazılarda aşağıdaki hususlara dikkate edilmelidir
1. Öz ve Abstract: 10 punto, Cambria yazı karakteri, 1.15 satır aralıklı, 1, cm girintili (ilk satır girintisiz), iki yana yaslı, paragraftan sonra aralık bırakılmaksızın (sonra 6 nk) yazılır. Makalenin 150-200 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetine (Öz – Abstract) konuyu tanımlayan 5 Anahtar kelime ve Keywords (arada boşluk bırakmaksızın) mutlaka eklenmelidir.
2. Başlıklar: Makale adı büyük harfler ile (Türkçe ve İngilizce) metne ortalı olarak yazılmalıdır. Diğer tüm başlıklar kalın yazı tipiyle, metin gövdesi ile başlıklar arasında satır boşluğu bırakılmaksızın yazılmalıdır. Başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır. Başlık düzeni 1. (1.1., 1.2., 1.3), 2. (2.1., 2.2., 2.3.) şeklinde devam etmelidir.
3. Dipnotlar: 9 punto, Cambria yazı karakteri, 1.15 (tek) satır aralıklı, 0,25 cm asılı, iki yana yaslı, paragraftan önce ve sonra aralıksız (6 nk) olarak yazılır.
4. Kaynakça: 11 punto, Cambria yazı karakteri, 1.15 satır aralıklı, 1 cm asılı, iki yana yaslı, paragraftan önce ve sonra (6 nk) yazılır.
5. Alıntılar tırnak içinde ve düz biçimde (italik kullanmaksızın) gösterilir. Üç satırdan uzun alıntılar ayrı paragraf halinde tırnak içerisinde, soldan 1 sağdan 1 cm girintili, ilk satır girintisiz, 10 punto olarak yazılır.
6. Metin ve dipnotlarda Arapça yazılan kelime ve kavramlar Times New Roman yazı karakteriyle yazılır.
7. Arapça yayımlanacak makaleler Traditional Arabic yazı karakteriyle, tek satır aralıklı, metin ve başlıklar 14 punto, dipnotlar 12 punto olarak yazılır.

8. Özet, kaynakça ve ekler dahil makale, 5000 kelimeden az; 8000 kelimeden çok olmamalıdır.

• Rusuh Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir. Rusuh Dergisi, özgün makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi dini araştırmalar alanına dair çeşitli çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.
• Dergi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.
• Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 1 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için 1 Kasım olarak belirlenmiştir.
• Yazılar dergiye ulaştırılmadan önce Rusuh Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Yayın Rehberi’nin incelenmesi ve çalışmaların buradaki formatlara uygun gönderilmesi beklenir. Makale gönderimlerinde yazar tarafından intihal raporu gönderilmelidir. İntihal raporu % 20 oranını geçmemelidir. Herhangi bir durumda belirtilen oranın üzerinde yer alan raporlar sürece alınmayacaktır.
• Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ön kontrol, intihal taraması, hakem değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce dil kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.
• Ön kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.
• Ön kontrol aşamasını geçen çalışmalar en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.
• Dergide yayınlanan yazıların telif hakkının, yazarlar tarafından dergiye devredildiği kabul edilmektedir. Yazıların içeriğine dair tüm sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlardan yayın için herhangi bir ücret alınmaz. Aynı şekilde yazarlara herhangi bir ücret ödenmez.
• Ön değerlendirme süreci yaklaşık 15 gün, hakem değerlendirme süreci ise yaklaşık 30 gün devam eder. Belirtilen süreler zaman zaman değişebilmektedir.

Rusuh Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, makalelerin yayınlanması, okunması ve indirilmesi ücretsizdir, hiçbir işlem için ücret talep edilmemektedir. Aynı şekilde, hakem değerlendirme sürecinde de ücret alınmamaktadır.