Amaç ve Kapsam

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBED); sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün çalışmaları bilimsel kurallara, bilim etiğine uygun olarak titizlikle değerlendirip yayımlayarak, teorik ve araştırma odaklı çalışmaları destekleyerek araştırmalarda kaliteyi arttırmayı amaç edinmiştir. Bu amaç; Selçuk Üniversitemizin girişimci ve yenilikçi yaklaşımıyla, tüm paydaşlarıyla beraber geleceğin sorgulayıcı ve çözümleyici fikir yapısına sahip; yetkin, üretken ve milli değerlerine bağlı erdemli bireylerini yetiştirmek; dünya ve ülkemiz için sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar yapmak ve uygulamak misyonu ve Dünya çapında, sürekli gelişimi hedefleyen, bilgi ve teknoloji üretiminde öncü bir araştırma üniversitesi olma vizyonuyla uyumludur. Bu amaç doğrultusunda SUSBED sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almayı hedeflemektedir.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi teorik, ampirik çalışmalara ve uzman değerlendirmelerine yer vermektedir.

Dergide makale yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimizde yayınlanacak çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış veya değerlendirme sürecine girmemiş çalışmalar olması gerekmektedir. Dergimizde tez özetleri içerisinde, sadece doktora tez özetleri yayınlanabilmektedir. Dergide yayınlanacak çalışmalar en az iki hakem tarafından kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin hedef kitlesi; akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve akademik kurumlardır. 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi geç başvuru kabul etmemektedir. Başvurular sayfada ilan edilen tarihler arasında olmalıdır. 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Yayın Kurulu, Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Yayın Dili:
Tam Metin Yayın Dili:
•Birincil Dil: Türkçe
•İkincil Dil: İngilizce
İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:
•Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
•Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
•Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
•Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
•Kaynakça: Türkçe& İngilizce (Latin Alfabesinde)
Tam Metin: Türkçe& İngilizce (Latin Alfabesinde)

Konu Kategorisi:
1. Sosyal Bilimler
İş Ekonomisi
İletişim
Sosyal Bilimler
2. Sanat ve Beşeri
Tarih

Ücret Politikası: Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin tüm giderleri Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı: Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık


24108  28027

Bu eser Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Lisansı ile lisanslanmıştır.