Amaç ve Kapsam

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBED); sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün çalışmaları bilimsel kurallara, bilim etiğine uygun olarak titizlikle değerlendirip yayımlayarak, teorik ve araştırma odaklı çalışmaları destekleyerek araştırmalarda kaliteyi arttırmayı amaç edinmiştir. Bu amaç; Selçuk Üniversitemizin girişimci ve yenilikçi yaklaşımıyla, tüm paydaşlarıyla beraber geleceğin sorgulayıcı ve çözümleyici fikir yapısına sahip; yetkin, üretken ve milli değerlerine bağlı erdemli bireylerini yetiştirmek; dünya ve ülkemiz için sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar yapmak ve uygulamak misyonu ve Dünya çapında, sürekli gelişimi hedefleyen, bilgi ve teknoloji üretiminde öncü bir araştırma üniversitesi olma vizyonuyla uyumludur. Bu amaç doğrultusunda SUSBED sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almayı hedeflemektedir.

Dergide makale yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça ve Urducadır. Dergimizde yayınlanacak çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış veya değerlendirme sürecine girmemiş çalışmalar olması gerekmektedir. Dergimizde tez özetleri içerisinde, sadece doktora tez özetleri yayınlanabilmektedir. Dergide yayınlanacak çalışmalar en az iki hakem tarafından kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir.


24108  24107

Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.