Açık Erişim İlkesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBED), tüm içeriği okurlara veya okurların dahil olduğu kurumlara ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç dışında, yayıncı ya da yazardan izin almaksızın dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBED)’ndeki yazılar açık erişimlidir.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin yayınlanmış arşiv ve güncel tüm dijital kayıtları Dergipark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbed) sisteminde saklanmakta ve kullanılmaktadır.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC
Lisans: CC BY-NC
Gömülü Lisanslar: Evet. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.
Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.
Açık Erişime Başlama Tarihi: Sayı: 50 (01.01.2023).

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbed adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:
• Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
• Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.
• Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
• Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
• Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
• Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar yada teknolojik önlemler uygulayamazsınız.


24108  28027

Bu eser Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Lisansı ile lisanslanmıştır.