Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Dergi Etik Deklerasyonu

Editörün Yükümlülükleri
1.1. Tarafsızlık
Gönderilen yazıların entelektüel içeriği, yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, din, etnik köken, siyaset felsefesine bakılmaksızın değerlendirilir
1.2. Gizlilik
Tüm yazılar gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Editörün izni olmadan kimseye gösterilmemelidir. Yöneticiler ve editörlük personeli, gönderilen makale ile ilgili bilgileri yazar, hakemler ve olası hakemler dışında kimseye açıklamamalıdır.
1.3. Bilginin İfşa Edilmesi ve Çıkar Çatışmaları
Gönderilen yazıda yer alan yayınlanmamış veriler, yazarın açık rızası olmadan editörler veya hakemler tarafından kendi araştırmalarında kullanılmamalıdır.
1.4. Yayınlanma Kararı
İletişim ve Organizasyon'un editörü gönderilen makalelerin yayınlanmasına karar verir. Editör, hakaret, telif hakları ve intihal ile ilgili yasal yükümlülükleri dikkate alan Yayın Kurulu'nun politikasına göre yönlendirilir. Editör, kararı diğer Yayın Kurulu üyeleriyle veya hakemlerle paylaşabilir. Okuma Komitesinin kararına itiraz edilmesi durumunda, editör iki yeni hakem isteyebilir.

2- Hakemlerin Yükümlülükleri
2.1. Editöryal Kararlar
Makale hakem sürecindeyken makale sahibi editörlerin editör rolleri askıya alınarak , hakem sürecinin görmemeleri sağlanır, böylece çift taraflı kör hakemlik korunur.
Hakemler, editör ekibine karar vermede yardımcı olur ve ayrıca yazara yazının kalitesini iyileştirmesi için yardımcı olabilir.
2.2. Gecikmeler ve Son Tarihler
Bir misafir eleştirmen, yazıda sunulan araştırmayı değerlendirecek kadar yetkin hissetmediğinde veya raporunu zamanında sunamayacağını fark ettiğinde, diğer hakemlerle iletişime geçmesi için kendisine zaman tanımak için editörü gecikmeden bilgilendirmelidir.
2.3. Nesnellik, Nezaket ve Saygı Standartları
Raporlar objektif olmalıdır. Yazara yöneltilen kişisel görüş ve eleştiriler veya metin içeriğine yönelik kırıcı açıklamalar uygun değildir. Gözden geçirenin görüşü açık, iyi tartışılmış ve yazara saygılı olmalıdır.
2.4. Kaynakların Gösterimi
Hakem, yazar tarafından alıntı yapılmayan uygun yayınları tanımlamalıdır. Bu tür herhangi bir göstergeye uygun bir yorum eşlik etmelidir. Gözden geçiren kişi, editörün dikkatini herhangi bir benzerliğe, makale ile önceden yayınlanmış veriler arasındaki herhangi bir örtüşmeye çekmelidir.
2.5. Bilginin İfşa Edilmesi ve Çıkar Çatışmaları
Anonim olarak yeniden oynatma yoluyla elde edilen bilgiler ve fikirler gizlidir ve gözden geçirenin kişisel yararı için kullanılmamalıdır. Hakemler, yazarlarla rekabete dayalı, işbirliğine dayalı veya diğer ilişkilerden kaynaklanan bir çıkar çatışmasıyla sonuçlanabilecek makaleleri incelemeyi kabul etmemelidir.


3- Yazarların Yükümlülükleri
Yayınlanmak üzere gönderilen yazılarda yer alan bilgiler, yazarların araştırmalarının sonuçlarını ve bu sonuçların nesnel bir tartışmasını ve önemini sunmalıdır. Temel veriler doğru bir şekilde sunulmalıdır. Hileli ve bilinçli olarak yanlış bilgi, etik dışı ve kabul edilemez olarak kabul edilir.
Başkaları tarafından yapılan araştırmanın tanımı her zaman verilmelidir. Yazarlar, söz konusu çalışmayı etkileyen yayınlara atıfta bulunmalıdır.
3.1. Özgünlük ve intihal
Yazarlar, tamamen orijinal bir çalışma yazdıklarından emin olmalı ve başkalarının kitaplarını veya ifadelerini kullanmışlarsa, uygun şekilde alıntılanmalıdır.
3.2. Çoklu Başvuru ve Yayımlama
Bir yazar, aynı çalışmayı temsil eden makaleleri birden fazla dergiye (veya kitaba) göndermemelidir. Aynı makalenin birden fazla dergiye gönderilmesi etik değildir ve kabul edilemez.
3.3. Çalışmanın Kime Ait Olduğu
Sadece söz konusu çalışmaya önemli katkıda bulunan yazarlar yazar olarak kabul edilir. Çalışmaya katkıda bulunanların tümü yazar listesinde yer almalıdır. Araştırma projesinin bazı yönlerine başkaları da dahil olmuşsa, teşekkürlerde bunlardan bahsedilmelidir. Başyazar, tüm ortak yazarların ve yalnızca kendilerinin makalenin yazarları listesinde yer aldığından, ortak yazarların makalenin son versiyonunu görüp onayladıklarından ve makaleyi göndermeyi kabul ettiklerinden emin olmalıdır.
3.4. Bilginin İfşa Edilmesi ve Çıkar Çatışmaları
Tüm yazarlar, biyografik sunumlarının bir sonucu olarak, önerdikleri yayınları etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışmasını belirtmelidir. Çalışmayı mümkün kılan araştırma projelerinin finansmanı belirtilmelidir.
3.5. Baskıda Meydana Gelecek Hata
Yazar, yayınında önemli bir hata veya yanlışlık tespit ederse, sorumluluğu editöre hızlı bir şekilde haber vermek ve sorumlu kişi ile mutabık kalınarak makalenin geri çekilmesini veya hata ile ilgili bilgilerin yayınlanmasını dikkate almaktır.


24108  28027

Bu eser Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Lisansı ile lisanslanmıştır.