İntihal İnceleme Politikası

İntihal, gibi etik ihlaller Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBED) tarafından kabul edilemez. Bu gibi ihlallerin gönderilen yazılarda bulunmaması öncelikli olarak yazar(lar)ın sorumluluğudur.
Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecine alınabilmesi için, çalışmanın yazarlar tarafından iThenticate ya da TURNITIN programında taranarak, benzerlik oranının %15’nin üzerinde olması halinde, ilgili çalışma hakem onayı alsa bile yayımlanamaz. Eğer durum fark edilmeden çalışma yayımlanmış ise durumun fark edilmesiyle birlikte, ilgili çalışmaya erişim engellenerek çalışma yayım listesinden ve tam sayıdan çıkarılır. Yine rapor doğrultusunda makalelerin tek bir kaynağa benzeşim oranı % 3 üzeri olamaz. Başvuru esnasında yazar(lar), çalışma ile birlikte, TURNITIN ya da İThenticate raporunu sisteme yüklemelidir.


24108  28027

Bu eser Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Lisansı ile lisanslanmıştır.