Hakkında

SİNERJİ Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, eğitim bilimleri ile farklı bilim dallarını disiplinlerarası bir yaklaşımla kaynaştırarak, eğitim sürecinde uygulamaya dönük bilgi ve becerilere dönüştürmeyi amaçlayan, alan eğitimi ile ilgili Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış farklı nitelikteki bilimsel-akademik araştırmaların yayınlandığı uluslar arası hakemli bir dergidir.   

Dergimizin Aralık 2023'de yayınlanacak olan 8. sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. Sisteme yüklenen makalelerin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için makaleyle birlikte usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu (Dergi web sitesinde ilgili butona tıklayarak indirilebilir) ve Benzerlik Raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Derginin tarandığı indeksler: ASOS İndeks, CiteFactor, ERIH PLUS