Açık erişim

Bu dergi açık erişimli bir dergi olup, tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak sunulduğu anlamına gelir. Kullanıcıların, yayıncıdan veya yazardan önceden izin istemeden makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, arama yapmasına veya bunlara bağlantı vermesine veya bunları başka herhangi bir yasal amaç için kullanmasına izin verilir. Bu, Budapeşte Açık Erişim Girişimi' nin (BOAI) açık erişim tanımına uygundur.

Son Güncelleme Zamanı: 29.12.2023 20:45:22

Derginin tarandığı indeksler: ASOS İndeks, CiteFactor, ERIH PLUS,  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)


                                                                     Synergy International Journal of Field Education Research is licensed under Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 4.0 International License