İletişim Bilgileri

Editör

Refik Turan
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
edt.synergy@gmail.com

Editör Yardımcısı

Mehmet Özkaya
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
mehmetozkaya@aksaray.edu.tr

Teknik İletişim

Mehmet Özkaya
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
mehmetozkaya@aksaray.edu.tr

Derginin tarandığı indeksler: ASOS İndeks, CiteFactor, ERIH PLUS