Amaç ve Kapsam

SİNERJİ Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi eğitim bilimleri ile farklı bilim dallarını disiplinlerarası bir yaklaşımla kaynaştırarak eğitim sürecinde uygulamaya dönük bilgi ve becerilere dönüştürmeyi amaçlayan alan eğitimi ile ilgili Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış farklı nitelikteki bilimsel-akademik araştırmaların yayınlandığı uluslar arası hakemli bir dergidir. 

SİNERJİ Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, açık erişimli, uluslararası ve kör hakemli (blind-reviewed) bilimsel bir dergidir. SİNERJİ’ye gönderilen çalışmalar, derginin odak ve kapsamına uygun olduğu doğrulandıktan sonra değerlendirmek için iki hakeme gönderilir. Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin olumlu görüşü gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi halinde çalışma Yayın Kurulu tarafından incelenerek üçüncü bir hakeme gönderilir ya da yazara iade edilir.
Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.
Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde SİNERJİ Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.
Dergimize gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale (Plagiarism) karşı incelenmektedir. 

Adalet ve Hukuk Eğitimi
Almanca Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Biyoloji Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Ev Ekonomisi Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Fizik Eğitiimi
Fransızca Eğitimi
İlköğretim Matematik Eğitimi
İngilizce Eğitimi
Kimya Eğitimi
Matematik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Özel Eğitim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
Resim İş Eğitimi
Sağlık Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tarih Eğitimi
Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
Ticaret ve Turizm Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitim Kapsamındaki Tüm Alanlar 
Sağlık Eğitimi Kapsamındaki Tüm Alanlar 
Adalet ve Hukuk Eğitimi Kapsamındaki Tüm Alanlar 
Tarım /Ziraat Eğitimi Kapsamındaki Tüm Alanlar 


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Derginin tarandığı indeksler: ASOS İndeks, CiteFactor, ERIH PLUS