Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Dergimize yayınlanmak üzere sunulan yazılar için sunum, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca dergimizde yayınlanan tüm makalelere ücretsiz ve sınırsız erişim imkanı sunulmaktadır.

Derginin tarandığı indeksler: ASOS İndeks, CiteFactor, ERIH PLUS