ISSN: 2618-589X
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bayram TAY
Kapak Resmi
       

TAY Journal
Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal) eğitim bilimleri alanında çevrim içi (online) olarak yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlamaktadır. Yılda iki (2) kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan Türk Akademik Yayınlar Dergisi’nde (TAY Journal) her sayıda bir yazarın en çok bir (1) akademik çalışmasına yer verilebilmektedir. Dergiye sunulan bütün makaleler kör hakemlik (çift körleme yöntemi) ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Araştırma Makalesi

Okul Müdürlerinin Denetmenlik Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Görsel Sanatlar Dersinin İlkokul Düzeyinde Diğer Derslerle İlişkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Okul, Aile ve Değer Eğitimi

Araştırma Makalesi

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

logo

19385

Instagram

                19032

Twitter

               19053

      19030            19029       19031  logo1.jpg