Dergi Kurulları

Editör

Yazı İşleri Müdürü Chief Executive Officer

Muhammet AYDOĞAN

Baş Editör Chef Editor

Prof. Dr. Veysel BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)

Yayın Kurulu Editorial Board*

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Barış ÖZDAL (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Bekir PARLAK (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan KÖNİ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Önder KUTLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi) 
*İsme göre alfabetik sırada In alphabetical order by name

Alan Editörleri Section Editors*

Doç. Dr. Arzu AL (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Burak Hamza ERYİĞİT (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇCİ (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Filiz ERYILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Hilal YILDIRIR KESER (Bursa Teknik Üniversitesi)
Dr. Ögr. Üyesi Levent Ersin ORALLI (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ERYILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR (Uludağ Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür SAYIN (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Prof. Dr. Sema AY (Uludağ Üniversitesi)
Dr. Ögr. Üyesi Turgay MÜNYAS (Okan Üniversitesi)

Çeviri Editörleri Translation Editors
Bülent KARAKUŞ, Neslihan KAYALI

Yardımcı Editör Associate Editor
Ferzan TAŞPINARYayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Barış ÖZDAL (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Bekir PARLAK (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan KÖNİ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Önder KUTLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
*İsme göre alfabetik sırada In alphabetical order by name

Hakem ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adem ÇAYLAK (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet KOYUNCU (N. Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali Burak DARICILI (Bursa Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali Z. SAĞIROĞLU (A. Yıldırım Beyazıt Üni.)
Prof. Dr. Alparslan CEYLAN (Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. A. Yasemin YALTA (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Barış Adıbelli (Dumlupınar Üni.)
Doç. Dr. Cüneyt ÖZŞAHİN (N. Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Çiğdem AYDIN Koyuncu (Uludağ Üni.)
Doç. Dr. Deniz Şenol SERT (Özyeğin Üniversitesi)
Dr. Ekaterina CLİMENKO (Stanford University)
Prof. Dr. Elmira KHABİBULLİNA (Kazan Fed. Uni.)
Doç. Dr. Erdal BAYRAKÇI (N. Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Emine AKÇADAĞ ALAGÖZ (Gelişim Üni.)
Prof. Dr. Fadıl HOCA (International Vision University)
Prof. Dr. Fatma Neval Genç (Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Ferhat Pİrİnççİ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Ferudun YILMAZ (Uludağ Ünivesitesi)
Prof. Dr. Fırat Purtaş (Ankara Hacı B. V. Üniversitesi)
Doç. Dr. Furkan KAYA (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ (Milli Savunma Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamza ATEŞ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK (Ankara Hacı B. V. Üniversitesi)
Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (Ankara HBV. Üni.)
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ (Ankara Hacı B. V. Üniversitesi)
Doç. Dr. İlsur NAFİKOV (Kazan Federal Üniversitesi)
Prof. Dr. İlyas KEMALOĞLU (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. İmam Bakır KANLI (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail ERMAĞAN (İstanbul Medeniyet Üni.)
Prof. Dr. I. S. WEKKE (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri)
Prof. Dr. Kamuran Reçber (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet A. AYDEMİR (Muş Alparslan Üni.)
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM (International Balkan Uni.)
Prof. Dr. Mehmet S. DİLEK (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet YÜCE (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Meral SERARSLAN (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Mevlüt YÜKSEL (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Muammer DEMİREL (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Afandi SALLIH (University of Soltan Zainal A.)
Prof. Dr. Mohammed SHAHRİARİ (University of Asia Pacific)
Prof. Dr. Mustafa LAMBA (Mehmet Akif Ersoy Üni.)
Prof. Dr. Mustafa Nail Alkan (Ankara Hacı B. V. Üni.)
Prof. Dr. Muzaffer Ercan YILMAZ (N.Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN (Türk-Alman Üni.)
Doç. Dr. M. Nazan ARSLANEL (G.Osmanpaşa Üni. )
Prof. Dr. M. Ozan Başkol (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat SABIR (Batı Kazakistan İnovasyon ve Tek. Üni.)
Prof. Dr. Nejat DOĞAN (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Öner Akgül (Ahi Evran Üniversitesi)
Prof. Dr. Özlem OĞUZHAN (Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA (İstanbul Aydın Üni.)
Prof. Dr. Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN (Marmara Üni.)
Dr. Öğr. Üyesi Sertaç SerDAR (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Sevinç RUİNTAN (Bakü Devlet Üniversitesi)
Doç. Dr. Sıtkı SÖNMEZER (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Stephen WİLKS (University of Exeter)
Prof. Dr. Tuncay ÖGÜN (Muğla Üniversitesi)
Prof. Dr. Ulvi KESER (Girne Amerikan Üniversitesi)
Doç. Dr. Umut KEDİKLİ (Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Veysel KURT (İstanbul Medeniyet Üni.)
Prof. Dr. Yavuz GÜNAŞDI (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Zahide ONARAN AYYILDIZ (İstanbul Üniversitesi) 

*İsme göre alfabetik sırada In alphabetical order by name