Çıkar Çatışması

Yayın Etiği Komitesi (COPE) (2003) yazarların, hakemlerin veya editörlerin, açıkça görülmeyen ve yayın ile ilgili kararlarını etkileyebilecek çıkarları söz konusu olduğunca çıkar çatışması doğacağını açıklamaktadır. Bu durum, okuyucunun yanıltılması sonucunu doğurabilmektedir.

Dergimizde yayınlanmak üzere başvuruları kabul edilen yazarların, imzalayacakları taahhütname ile çıkar çatışması olmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.