İntihal (Eser Hırsızlığı) Politikası

İntihal, yazar başkalarına ait bir çalışmayı veya çalışmanın bir bölümünü kendi çalışması gibi sunması olarak tanımlanır. Duplikasyon yada kendine intihal ise, kendi çalışmasının bir bölümünü veya tamamını başka bir makalede yeniden kullanmasıdır. Bazı durumlarda bir çalışmayı küçük parçalara bölerek birden fazla dergide yayınlama girişimine ise dilimleme denir. Ancak çoğunlukla intihal, metnin kopyala ve yapıştır mantığıyla üretilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Hangi şekliyle olursa olsun intihal, Tesam Akademi Hakemli Dergisi’nde yayınlanacak makaleler için kabul edilemez ve ciddi bir suç teşkil eder.

Tesam Akademi Hakemli Dergisi’nde Editor(ler), gönderilen yazıların özgünlüğünü doğrulamak amacıyla Makale Benzerlik Analizi Yazılımı (Ithenticate) kullanır. Yazarlara da makaleyi göndermeden önce mutlaka analiz etmeleri ve makalede intihal olmadığından emin olmaları önerilmektedir. Eğer hakemler veya editörler, makalede bilerek veya bilmeyerek herhangi bir intihal yapıldığını saptarsa, makale doğrudan reddedilir.