Editör

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi: İstanbul, TR
http://www.istanbul.edu.tr/

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7623-3132

1962, Çankırı doğumlu olan Veysel Bozkurt, lisans eğitimini 1984 yılında Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. 1985 yılında, Uludağ Üniversitesi İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlayan Bozkurt, 1986 yılında “Türkiye’de Sosyal Değişme Sürecinde Sivil Bürokrasi:1923-1960” başlıklı tezi ile yüksek lisans; 1991 yılında da “Avrupa Birliği Kavramı Konusunda Çıkar Gruplarının, Siyasal Partilerin ve Kamuoyunun Tutumu” başlıklı doktora tez çalışması ile Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalında doktora ünvanı almıştır.

1991 yılında görev yaptığı Uludağ Üniversitesi, İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve alışma Sosyolojisi Anabilimdalında yardımcı doçent olan Bozkurt, 1994 yılında doçent, 2000 yılında profesör ünvanı almıştır. 1988-1989 yıllarında İtalya Floransa’da European University Institute’de; 1996 yılında Azerbaycan-Bakü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İşletme Fakültesinde ve 1997 yılında Kırgızistan Celalabad Kommersiyalık Enstitüsüne bağlı Türk Dünyası İşletme Fakültesinde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Prof. Dr. Veysel Bozkurt, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Sosyolojisi anabilim dalına geçmiş ve meslek hayatına burada devam etmektedir.

Son Güncelleme Zamanı: 27.12.2023 16:36:06