Editör

Muhammet AYDOĞAN, 10.05.1986 tarihinde Isparta’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini Konya’da tamamlayan AYDOĞAN, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat bölümünü 2. anadal olarak bitirmiştir. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İtksat alanında "Türkiye Ekonomisinde Cari Açığın Bir Nedeni Olarak Enerjide Dışa Bağımlılık ve Türkiye’nin Enerji Politikası Üzerine Bir Analiz" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Yine Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Tarihi alanında "XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Bursa Ekonomisinin Finansmanında Para Vakıflarının Yeri" baslıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam İktisadı Bölümü’nde doktorasına devam etmektedir.

2011 yılından bu güne,  “Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi – TESAM”da Genel Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Bugüne kadar birçok konferans, panel ve seminerlere katılmış olan AYDOĞAN, TESAM Akademi Dergisi’nin editörlüğünü yapmaktadır. Çalışma alanları İslam iktisadı, İktisadi kalkınma modelleri ve iktisat politikasıdır.