Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Dergimize yapılan başvuru ve değerlendirmelere ilişkin hiçbir bedel alınmamaktadır.

Dergimizin tüm giderleri TESAM Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından karşılanmaktadır.