Makale Gönderme Kılavuzu


Makaleyi göndermeden önce Yazarlara Bilgi’yi lütfen okuyun ve aşağıdakilerin eksik olmadığından emin olun:

Editöre mektup

 • Makalenin türü
 • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi
 • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)
 • Kaynakların APA6’ya göre belirtildiği
 • İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı
 • Yazarlara Bilgide detaylı olarak anlatılan dergi politikalarının gözden geçirildiği
 • Telif Hakkı Anlaşması Formu PDF
 • Daha önce basılmış material (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi

Makale Kapak Sayfası
 • Makalenin kategorisi
 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
 • Yazarların ismi soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonar şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri
 • Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, GSM, faks nosu
 • Tüm yazarların ORCID’leri
 • Makalenin ana metni
Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı

 • Özetler 180-200 kelime Türkçe ve 180-200 kelime İngilizce
 • Anahtar Kelimeler: 3-5 arası Türkçe ve 3-5 arası İngilizce
 • Makale Türkçe ise, İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract) 600-800 kelime
 • Makale ana metin bölümleri
 • Teşekkür (varsa belirtiniz)
 • Kaynaklar
 • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)

Makale Gönderme

Makaleyi Dergipark Makale Gönder linki üzerinden gönderebilirsiniz.


Ayrı Ayrı Yüklemeniz gereken dosyalar

 • Telif Hakkı Anlaşması Formu
 • Resim, Tablo vb başka kaynaktan alındıysa izin belgesi
 • Makale Kapak Sayfası
 • Makale Ana Metni Dosyası (Bu dosya aşağıdaki unsurları içermelidir)
 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
 • Özetler 150-180 kelime Türkçe ve 150-180 kelime İngilizce
 • Anahtar Kelimeler: 3-5 arası Türkçe ve 3-5 arası İngilizce
 • Makale Türkçe ise, İngilizce genişletilmiş Özet (Extended Abstract) 750-1000 kelime
 • Makale ana metin bölümleri
 • Teşekkür (varsa belirtiniz)
 • Kaynaklar
 • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)