Özel Sayı

Cilt: 18 Sayı: COVID-19 Special, 6.12.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde COVID-19 vakalarının sürveyansı, filyasyonu ve temaslılarının belirlenmesi

Derleme

Kısa Rapor

Rapor

Alandan notlar

Editöre Mektup

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK SANKO ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ 0000-0002-4682-545X
Halk Sağlığı
Prof. Dr. Dilek ASLAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 0000-0002-4053-2517
Sağlık Bilimleri, Halk Sağlığı, Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Sağlığın Sosyal Belirleyicileri
Prof. Dr. Yucel DEMİRAL Dokuz Eylul University Faculty of Medicine Department of Public Health, Izmir, Turkey 0000-0002-4281-0218
İş ve Meslek Hastalıkları, Sağlık Bilimleri, Sosyal Epidemiyoloji, Halk Sağlığı

13955                                        13956                                                             13958                                       13959                                        28911


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License