Hakkında

ÖNEMLİ DUYURU !

2022 yılı ve sonrasındaki sayılarda dergimize yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalardan "Etik Kurul Onayı" ve "İntihal Raporu" istenmesine karar verilmiştir. Buna göre, Kasım 2021 tarihi itibariyle dergimize makale gönderecek olan yazarların makale başvurusu esnasında sisteme, üniversitelerin Sosyal/Beşeri Bilimler Etik Kurullarından alınacak "Etik Kurul Onay Belgesi" ile intihal programlarından "İntihal Raporu"nu yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgelerin yüklenmediği ya da eksik yüklendiği çalışmalar hakem inceleme sürecine alınmayacak ve iade edilecektir. 

Dergi Hakkında:

“Turkish Journal of Primary Education” 2016 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası online bir dergidir ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. TUJPED ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki alanlarda yapılan özgün nitelikteki çalışmaları yayınlayarak eğitim-öğretim süreçleri ve öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. (Not: Dergiye makale göndermeden önce Yazım Kuralları ve Yazara Not sayfalarını okuyunuz!)

Turkish Journal of Primary Education Dergisi; Index Copernicus, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), Türk Eğitim İndeksi ve ROAD tarafından taranmakta/indekslenmektedir.

Not: (2018'den itibaren dergimizin yayın sıklığı, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 sayıya çıkarılmıştır.)

13642  Google Scholar