Yazara NOT

YAZARA NOT

* 2022 Ocak ayından itibaren 2022 Haziran ve sonrasındaki sayılarda incelenmek ve yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalar için etik kurul onay belgesi istenmektedir. Yazar/lar çalışmanın veri toplama araçlarının uygulanmasından önce üniversitelerin Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurullarına başvurarak Etik Kurul Onay Belgelerini almalı ve makale dosyalarını Dergipark sistemine yükleme aşamasında bu belgeyi sisteme yüklemelidirler. 

** 2022 yılı sayılarında incelenmek ve yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalarda ayrıca "İntihal Raporu" da istenmektedir. Bunun için yazarın/yazarların çalışmalarını güvenilir ve Üniversitelerce tanınan bir intihal programına yükleyip intihal raporu almaları gerekmektedir. Dergimiz Editör Kurulu tarafından intihal (benzerlik) oranı en fazla %20 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, bir kaynaktan alıntı yapma oranı ise en fazla % 1 olarak belirlenmiştir. Benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan çalışmalar hakem inceleme süreci başlatılmadan iade edilecektir.

- Makale yükleyebilmek için öncelikle Dergipark sistemi üzerinden TUJPED’e kayıt yapılmalıdır. Dergimize gönderilen çalışmalar öncelikle editörler kurulu tarafından, derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığı yönünden incelenecektir. Derginin değerlendirme süreci elektronik olarak yapıldığından yazarlar, makalelerini “örnek şablona” uygun düzenleyerek, DergiPark üzerinden elektronik olarak göndermelidirler.

Editör, aday makaleyi biçim ve içerik yönünden ön değerlendirmeye aldıktan sonra, “Kör Hakemlik" uygulaması gereği dergi sisteminde kayıtlı, doktora derecesine sahip iki hakeme yönlendirir. Aday makale, yazar isimleri ve kimlik bilgileri olmayacak şekilde, “Hakem Değerlendirme Formu” eklenerek değerlendirme sürecine alınır. Bu süreçte hakemlere 30 gün süre verilir. Hakemler aday makaleyi olduğu haliyle kabul edebilir; küçük veya detaylı düzeltme isteyebilir veya makaleyi reddedebilirler. Değerlendirme sonunda düzeltme alan çalışmalar hakem yorumları ile birlikte yazara yönlendirilir. Çalışma, iki hakemden “yayınlanabilir” görüşü aldığı takdirde yayınlanır. Eğer hakemlerden biri olumlu, biri olumsuz değerlendirme yaptığında, çalışma üçüncü hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri çerçevesinde son karar editörler kuruluna aittir.  Aday makale inceleme süreci, beklenmeyen aksaklıklar veya gecikmeler haricinde, 45 gün ile 90 gün arasında gerçekleşmektedir. 

Dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar dizgisi yapıldıktan sonra, yazarlarına gönderilerek baskı öncesi gözden istenir. Dergiye gönderilen çalışmaların tüm sorumluluğu yazara/lara aittir. Hata, editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir. Yayınlanan çalışmaların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.


Yazar(lar) Orcid ID numaralarını makalede vermek zorundadırlar.

Orcid No almak için https://orcid.org/register tıklayınız.


Önemli Not: Yazarlar dergi sistemine biri isimli diğeri isimsiz iki dosya yüklemelidirler. Ayrıca, telif hakkı formu ve etik beyan formu da sisteme yüklenmelidir.

** Dergipark sisteminde çeşitli işlemler (revizyon, düzeltme, dosya yükleme vs.) için yazarlara belirli süreler verilmektedir. Yazarların kendilerine verilen sürede gerekli işlemleri  yapmaları gerekmektedir, aksi halde makale iade veya ret edilir. Ancak, yazar süre bitmeden ya da süre bitiminden itibaren birkaç gün içinde geçerli mazeretini sunmak kaydıyla ek süre talebinde bulunabilir, editör/editör kurulu sunulan mazereti kabul ya da reddedebilir.

Dergi şablonu için tıklayınız.

Etik Kurul Belgesi Beyan Formunu buradan indiriniz.

Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi Formunu buradan indiriniz.

Makalesini değerlendirme ve düzenleme aşamasında gerekçelerini beyan etmek kaydıyla geri çekmek isteyenler Makale Geri Çekme Formunu doldurmalı ve sisteme yüklemelidir.

Makale Geri Çekme Formunu buradan indiriniz

Son Güncelleme Zamanı: 16.03.2024 13:25:43

13642  Google Scholar