Amaç ve Kapsam

"Turkish Journal of Primary Education (TUJPED)" 2016 yılında yayınlanmaya başlanan akademik ve bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin yayın dilleri Türkçe ve İngilizce'dir. Kabul edilen yazılar online olarak yayınlanmaktadır. TUJPED, ilköğretim düzeyinde yapılan özgün çalışmaları yayınlayarak, eğitim-öğretim süreçleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki mevcut durumu ortaya koymak, sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunarak eğitim alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dergiye, aşağıdaki alanlarda özgün çalışmalar kabul edilmektedir.

Sınıf eğitimi / sınıf öğretmenliği
Okul öncesi eğitimi
Türkçe eğitimi
Sosyal bilimler eğitimi (Sosyal bilgiler, coğrafya, tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe eğitimi ve öğretimi konuları)
Fen bilimleri eğitimi (Fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, çevre eğitimi ve öğretimi konuları)
Matematik eğitimi
Yabancı dil eğitimi
Güzel sanatlar eğitimi
Beden eğitimi
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık 

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

13642  Google Scholar